В училище да се върнат първо учениците от 7 и 12 клас е един от вариантите за възстановяване на присъствените учебни занятия. Тази възможност бе обсъдена на заседание на Отрасловия съвет по образованието с участието на работодателските организации, синдикатите и МОН.

Мотивът е, че за кандидат-гимназистите и зрелостниците е най-важно да възобновят присъственото обучение, тъй като им предстоят НВО и матури. Ротацията може да бъде на една или две седмици. До окончателни решения не се е стигнало, все още предстоят анализи на ситуацията с разпространението на коронавируса. На срещата са били обсъдени различни идеи. Една от тях е била за връщане на учениците от областите в жълто – такива с ниско разпространение на коронавируса. Друг от вариантите е в малките населени места, където училищата са с по-малък брой ученици, да няма ротация, а да се възстанови присъственото обучение за всички.

При повишаване на заболеваемостта отново масово ще се превлючва към онлайн режим. Нагласите на учители и директори за влизането в клас са различни – една част са против, докато не премине ваксинацията, а други са категорично „за“ присъствено обучение.

На Отрасловия съвет е била обсъдена и националната програма за обезщетенията на педагозите, чиято финансова рамка ще се увеличи с 27%.

Епидемичната ситуация ограничава възможността за обхождане на домовете на децата от уязвими групи и от семейства без отношение към образованието, но призивът на МОН към директорите е да използват максимално медиаторите с цел да бъдат убедени родителите да осигуряват ежедневната посещаемост.