ОУ ,,Христо Смирненски“ спечели проект към Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства за трайно приобщаване и подобряване на образователните резултати

Експозицията, колекциите и образователния център на Националния исторически музей ще разгледат учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“ в Ново село, които са изцяло от малцинствен произход. Училището спечели проект към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на стойност 22 398 лева. Основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на всяко едно дете за трайното му приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните му резултати. Част от дейностите по проекта предвиждат посещение на Националния исторически музей , президентството, и храм-паметник „Св. Александър Невски“.

„Проектът стартира през последната учебна седмица на предходната година и ще продължи до края на юни т.г. Идеята ни е да сведем до минимум броя на децата, които преждевременно напускат училище, да повишим мотивацията им за учене и да стимулираме личностните изяви. Стремим се да изграждаме подкрепяща среда, в която учениците да се чувстват приобщени и значими“, пояснява директорът Ваня Лазарова.

От началото на новата учебна година децата учат в тотално преобразена сграда, ремонтирана по спечелен проект на стойност 1 милион лева.

Учителите ще провеждат допълнителни занимания за формиране на положителни нагласи към учебния процес, ще осъществяват съвместни дейности с родителите в подкрепа на образователните цели. Предвидени са и събития с участие на мотивиращи личности, свързани с активното приобщаване на учениците от уязвими групи в образователната система, подкрепа и ежедневна работа на ученици наставници, занимания през ваканциите с малките ученици.