Дискусията в ОУ "Д. Талев" даде шанс на малките да споделят мнение.

Внезапни проверки за отсъстващи ученици ще правят просветни експерти през новата учебна година. Хората от Регионалния инспекторат ще проследяват кой е в клас и кой липсва и дали всичко това съответства на информацията в дневника. Директорите следва да инструктират класните ръководители да бъдат прецизни и да нанасят стриктно отсъствията, защото иначе подлежат на санкция. Учениците, натрупали повече от допустимия брой неизвинени или огромен брой извинени, следва да бъдат предлагани за наказание.

Мерките се налагат след заповед на МОН са фиктивно присъствие в клас. При констатиране на ученици, чиито имена са на книга, но липсват на ученическата скамейка, ще се налагат дисциплинарни санкции и ще бъде сазирана прокуратурата. Фиктивните ученици най-често са в задочна, самостоятелна или вечерна форма на обучение.