Общежитията на Медициския университет на "Царевец" предлагат условия, близки до хотелските.

 

Със същия брой места, с какъвто разполагаха и миналата година, ще трябва да се справят пловдивските висши училища при разпределянето на желаещите за общежития. В Междуведомствената комисия за разделяне на легловата база участват представители на всички вузове, МОН и държавното дружество „Студентски общежития и столове”. Шестте държавни висши училища разполагат с общо 4714 места.

„Общежитие „Марица“ 3 остава затворено за ремонт. Втори блок на „Чайки“-те също в момента се модернизира и след обновлението се очакват допълнителни 18 места. Преразпределението обачe ще стане на по-късен етап през октомври, когато е второто ни заседание“, поясни доц. Атанас Севов от Аграрния университет, който оглавява Комисията. В момента Аграрният събира документи за желаещите да ползват общежитие. Тази година настаняването ще започне по-рано, тъй като вузът се кани да започне учебни занятия на 30 август, заради опасност от нов локдаун през есента.

С най-много легла ще разполага Пловдивският университет – 1606 легла, следван от Медицинския с 1402. Филиалът на Техническия университет ще може да настани 383 младежи. АМТИИ получава 90 места, а на УХТ са разпределени 848. За Аграрния университет са отредени 381 легла.

Настаняването на студентите е съобразено със старта на новата академична година в съответния вуз. Към момента не се предвижда завишаване или намаляване на таксите. Доводите на студентите са, че по време на пандемията мнозина е трябвало да останат по родните си места, след като са преминали към онлайн обучение и не са ползвали общежитията. Доводите на управата на общежитията обаче също са основателни, тъй като средствата за поддръжка остават непроменени.