Ученици от ПГ по електротехника и електроника майсторят конзолни и графични приложения в електронната среда на VisualStudio

Виртуални лаборатории по електротехника, електроника и автоматизация замениха часовете по учебна практика в условията на дистанционно обучение. Моделирането на процеси замести скъпата  и сложна техника, разположена в кабинетите на Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Учениците използват специализиран софтуер на фирмата MicroChip и MP LAB IDE, с който са изградили умения да работят още преди въвеждането на извънредното положение, наложило и онлайн обучението.

За момчетата и момичетата от една от най-желаните специалности – „Приложно програмиране“, професионалната подготовка по теория и практика се осъществява в електронна среда на VisualStudio, където те изработват конзолни и графични приложения, а в часовете за допълни занимания усвояват и Unity. Комуникацията с учителя, с наставниците от водещи ИТ компании в региона и поставянето на задачи и тестове, става през платфорамта pgee.neolms, а за директна видеовръзка за споделяне на екрана, за да се покажат готовите продукти,се използва zoom.us.

„Прилаганите до момента синхронни и асинхронни методи на преподаване чрез Zoom, Google classroom и pgee.neolms, се превърнаха в основен инструмент. За обучението по общообразователна подготовка използваме не само ресурси на издателствата, но и много авторски разработки. Подготвяме и въвеждането на платформата MICROSOFT TEAMS, която ще улесни обучителния процес и ще го превърне във вълнуващо виртуално приключение за ученици и учители”, обяснява директорът Стоянка Анастасова.

Тя припомни, че гимназията още през 2013 г., вследствие на сътрудничество с доайена в образователните политики – Финландия, интегрира трансверсален подход на обучение в голяма част от учебните предмети. Има създадена и електронна платформа със свободен достъп – „Обучение без граници“, в която учителите споделят образователни ресурси. През 2014 г. в административното управление на гимназията са въведени облачни технологии, които улесняват обмена на информация и комуникацията на всички нива. Училището е сред първите в областта, което премина към електронен дневник през 2016г., като по този начин предаването на информация, свързана с училищния живот (предстоящи инициативи, родителски срещи, оценки) е достъпно до всички родители, учители и ученици, независими от времето и пространството.

„Благодарение на инвестицията в знания, умения и дигитализация, изграждането на техническа инфраструктура, пълното Wi- Fi покритие и прилагане на специализирани софтуери в обучението по теоретична и професионална подготовка, учениците и учителите днес се оказаха напълно подготвени да се справят с новото предизвикателство”, уточнява Анастасова.

В резултат на това не закъснява и оценката на родителите.

Майка на 8-класник, написа до „Уча в Пловдив”: „Часовете се провеждат стриктно по график, с нужната почивка между тях. В началото само затвърждаваха наученото, но сега вече взимат нови уроци, ползвайки презентации, дават им допълнителна информация, насоки, упражнения. Всеки учител е оставил и личния си телефон, при нужда детето или родителят може да позвъни. Възхитена съм от професионализма и търпението на учителите, за които се оказа, че няма невъзможни неща и могат да се справят с всичко, без значение дали са имали предварителна подготовка”.

Майка, която работи като учител и чийто син също учи в гимназията, благодари на колегите си за часовете работа пред компютъра и заявява, че той прилежно пише домашни, прави презентации, които изпраща в shkolo, и няма нито един загубен ден от старта на онлайн обучението.