Центровете за подкрепа на личностно развитие да работят при желание на родителите или директорите, основно през настоящата седмица, се казва в писмо на МОН и Националното сдружение на общините

Децата от предучилищните групи, за които образованието е задължително, също могат да се включват във виртуални класни стаи, но стоенето пред екран не бива да е повече от 30 минути дневно. Електронните уроци са възможност за дистанционно обучение, но не са задължителни.

Това е записано в писмо на министъра на образованието Красимир Вълчев и ръководството на Националното сдружение на общините. В него се дават препоръки как да бъде организирано обучението за най-малките, които са изолирани вкъщи заради мерките, свързани с овладяване на коронавирусната инфекция.

Другите възможности за онлайн обучение са изпращането на материали и предложения за игрови ситуации, които родители и деца да реализират вкъщи и така да се стимулират логическото и творческото мислене, както и физическата активност на малчуганите. За разлика от родителите на учениците, семействата на подготвачетата не са задължени да изпращат обратна информация за изпълнените задачи, тъй като те не са задължителни, а препоръчителни.

За изпращането на онлайн задания могат да се използват различните електронни платформи, социални мрежи, телефони и електронна поща. Ако децата нямат достъп до интернет, могат да ги получават и чрез образователните медиатори по места.

Учителите на предучилищните групи, които се занимават с форма на дистанционно обучение, следва да работят по два или три дни седмично, а в останалите да ползват отпуск. За преподавателите на останалите групи заетостта е по един ден в седмицата.

Непедагогическият персонал също може да работи по време на извънредното положение. До момента и тези служители, и педагозите ползват отпуск. Този на непедагогическия персонал обаче изтича и се препоръчва тези хола да бъдат заети с дребни ремонти, почистване, освежаване и поддръжка на двора, разнасяне на образователни материали.

Голяма част от детските градини в Пловдив вече започнаха обучение на децата, които предстои наесен да тръгнат на училище. Идеята е да не се прекъсва комуникацията с тях.

Що се отнася до Центровете за подкрепа на личностното развитие, от тях се очаква да работят при заявено желание от страна на родителите или директорите. Те могат да оказват логопедична подкрепа, да реализират дейности по интереси или свързани с кариерното ориентиране. Препоръката към центровете е да работят приоритетно през настоящата седмица, когато електронното обучение се води при олекотен режим.