Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“, одобрена за иновативно училище от МОН, стартира онлайн библиотечен център с основните теми от учебния план за  8-12 клас

 picture1

Виртуалната библиотечна платформа ще заработи наесен в Частна езикова гимназия “Стоян  Сариев“, която попадна в списъка на одобрените от МОН 185 иновативни училища. Тя е ориентирана към по-ефективното използване на информационните ресурси и ще изпълнява ролята на център за координинация и обогатяване на учебния материал.

Образователната платформа е свързващо звено между всички участници в обучителния процес, в която е събрана цялата необходима база данни, свързана с изучаваната материя-сканирани литературни произведения, статии на изучавани от учениците автори и видео уроци, обхващащи основните ключови теми по всички предмети в учебния план от 8 до 12 клас.

За да подкрепим и насърчим творческото развитие на децата предвидиждаме създаването на раздел, който помества домашни работи, есета, проекти, презентации, макети, различни разработки на учениците в училището, както и заснети турнири, проведени на територията на ЧЕГ „Стоян Сариев“,  обясняват от ръководството на училището. Част от съдържанието на виртуалната библиотечна платформа ще бъде преведено на английски език.