Ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Георги Тотков(в средата) обясни, че по проекта са обучени 2200 студенти
Ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Георги Тотков(в средата) обясни, че по проекта  са обучени 2200 студенти
Ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Георги Тотков(в средата) обясни, че по проекта са обучени 2200 студенти

Виртуална библиотека с 6 цифрови хранилища на учебни е-ресурси, подходящи за дистанционни форми на обучение, заработи в Пловдивския университет. Тя е част от проекта „Електронен университет”, по който са модернизирани са Регионалният център за дистанционно обучение и Информационният център.

Стандартизираните учебни е-материали са проектирани, разработени и апробирани по специална методика така, че да отговорят на световни стандарти. Те включват 182 е-ресурси за 297 дисциплини на 102 специалности.

Електронните учебни ресурси са в 19 професионални направления на 6 области  – педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика, технически науки и изкуства.

„Новата среда за виртуално обучение даде възможност за създаване на 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар”, обясни ръководителят на проекта и зам.-ректор проф. Тотков.

Проведено е пилотно обучение на 2200 студенти.  Издадена е тематична поредица от 8 монографии.