Вертикализатор, който позволява на деца с церебрална парализа да стоят по-дълго в изправено положение, е най-новата придобивка на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование. Или познатия ни доскоро като Ресурсен център. Система от колани и опори стабилизира тялото на детето, докато е в права позиция. Коланите могат да бъдат нагласени според височината му.

Вертикализаторът може да бъде използван и като проходилка, той дава възможност на детето да погледне на света по начина, по който го виждат другите”, обяснява директорът на центъра Катя Стоилова.

В края на август започва актуализирането на списъците на децата на ресурсно подпомагане, чиито училища са избрали специалните педагози, психолози и логопеди на центъра, които да подпомагат обучението им. 507 момчета и момичета от детски градини и училища в Пловдивска област разчитат на експертите на центъра. 45 детски и учебни заведения разполагат със собствени екипи по места за допълнителна подкрепа. Общият брой на децата, които имат нужда от образователна подкрепа, са 1100. Директорите, които изберат да работят наесен с центъра, трябва да изпратят писма с искане, за да бъде направен график за оценка на нуждите на всяко дете.

„Повечето родители предпочитат психолозите и логопедите да отидат на място в училището, в което се обучава детето им. А за нас е важно да се работи в базата, тъй като имаме изключително модерно оборудвани терапевтични кабинети. Това дава възможност на колегите да действат много по-ефективно и да постигат трайни и видими резултати”, обяснява Стоилова, която отскоро е и доктор по специална педагогика. Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование е базово звено за студентите по специална педагогика от Пловдивския университет.

Залата за двигателна рехабилитация разполага с Клетка на Роше, която дава възможност за активни видове упражнения на горни и долни крайници, с люлка, успоредка за придвижване, басейн с топки.

В сензорната стая децата могат да се усетят тялото си във водно легло. Разноцветни сензорни торбички им помагат да определят формата на предметите и да сглобят отделни детайли в едно познание. Особено атрактивен е апаратът за измерване мускулния тонус на гласните връзки. Цветът на екрана се променя в зависимост от височината на гласа – ако детето говори тихо на микрофона, то графиката е наполовина. В случай, че крещи, уредът се оцветява докрай в яркочервено или синьо.

„Уредът има себепознавателно въздействие и помага на децата са чуят гласа си. Има такива, които не могат да схванат, че в края на изречението интонацията се понижава иначе речта е неестествена. След няколко седмична работа с уреда, отбелязват сериозен напредък”, пояснява Катя Стоилова.

В сензорната стая има куп дидактични и терапевтични материали, както и интерактивна бяла дъска, върху която се пише с лазер. Колкото по-силен е натискът, толкова следата е по-ярка и това помага за развитие на фината моторика.

Сред най-любимото място за децата е релаксиращата стая с водна кула, звездно килимче, акрилни огледала, фиброоптични светлинни влакна и прожектори. Студентите, дошли да практикуват, често я оприличавали с дискотека, но педагозите обясняват, че докато в бара се търси ефектът и покачване нивото на адреналин, тук е точно обратното – всичко е предсказуемо и успокоява нервната система.

Стая за биофийдбек със симулационни развиващи игри, магнитни дъски с приказки, които развиват речта, логопедичен кабинет с Монтесори материали допълват възможностите, които центърът дава като подкрепяща среда.