Съветът за тристранно сътрудничество одобри бюджета за догодина

Заплатите на учителите ще бъдат увеличени със 17% догодина. За новия ръст на възнагражденията от началото на 2020 г. са предвидени 360 млн. лв., или с 30 млн. лв. повече от средствата за увеличението през тази година. Същият ръст се предвижда и за 2021 г. Това е предвидено в проектобюджета за догодина, който бе одобрен от Съвета за тристранно сътрудничество.

Увеличение с 610 млн. лв. на разходите за образование до 4,813 млрд лв. за 2020 г. е записано в проекта на Закон за държавния бюджет за догодина, публикуван от Финансовото министерство. Това е ръст от 14,5% спрямо 4,203 млрд. лв. за 2019-а.

„Най-големият приоритет на държавния бюджет остават образованието и финансирането на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците е в размер на 2,651 млрд. лв. Очакваме минималната работна заплата за педагогическите специалисти да стане 1255 лв. през 2021 г.“, коментира финасовият министър Владислав Горанов при представянето на бюджетната рамка за 2020 г.

За подпомагане на равния достъп и подкрепа на личностното развитие – в това число стипендии, учебници, транспорт, целодневна организация, са предвидени 561 млн. лв. 12,8 млн. лв. се насочват за стипендии за учениците в дуална форма на обучение и подобряване на условията в общежитията. Предвидени са и 186,1 млн.лв. за подобряване на материалната база и повишаване на качеството на образователните резултати в детските градини и училищата.

Бюджетът на БАН за догодина е 105,611 млн. лв. при малко над 94 млн. лв. за тази година. Средствата за държавните висши училища са 499,211 млн. лв. при 457 млн. за 2019-а. По 502,573 млн. лв. са планирани за 2021 и 2022 г., което е ръст от близо 50 млн. спрямо прогнозите преди година.