Определението от вчера е след жалба на кандидатка от Брацигово, която е общински съветник в местния парламент

Върховният административен съд спря действието на Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Припомняме, че на 8 август изтече крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса в два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и на казуси; и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Концепцията се представя при подаване на документите. Конкурсът се провежда едновременно в цялата страна, като за Пловдив и областта учебните заведения са 38.

Жалбата е на Костадинка Найденова от Брацигово, която иска спиране на изпълнението на нормативния административен акт, позовавайки се на настъпване на значителни и непоправими вреди при невъзможността да участва в обявените конкурси, и по-конкретно за заемане на длъжността „директор“ на СУ „Д-р Петър Берон“.

Найденова е общински съветник в ОбС в Брацигово от местна коалиция „Движение България на гражданите (ДБГ и ССД). Член на комисията по законност и обществен ред. Била и кандидат за кмет на Брацигово, както и председател на Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за вас“, което подпомага социалната интеграция на деца, младежи и семейства в неравностойно положение. От новинарските емисии на 1 юли т.г. става ясно, че неизвестни са стреляли с ловна пушка по прозорците на семейното жилище на Найденова. Според предположенията инцидентът е заради сигнали за съмнения за нерегламентирана дейност между общински съветници и частни фирми.

Според определението на съда:

Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип, нагласа за усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс.

Централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник.

Налага се обоснованият извод, че предварителното изпълнение на Наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране.

Уточнение

Определението е акт на съда, чрез който той се произнася по процесуални въпроси. За разлика от съдебните решения, които разрешават повдигнатия пред съда спор за материално право, чрез съдебните определения се движи делото. Със съдебните решения съдът решава спора по същество и слага край на процеса. С определенията – осъществява процедурата, по която се разрешава спорът. Определенията се различават от решенията по своя предмет и последици, затова имат специфична правна регламентация.

 

1 КОМЕНТАР

  1. Кога ще попитате, кой твори тези гафове….И докога ще страдаме всички??? Всички знаем, че М. Г. е виновна. Кога ще я попитате Вие???

Коментарите са затворени.