Върховният административен съд отмени заповедта на министъра на образованието и науката от 05.07.2021г., с която е наложено дисциплинарно наказание “уволнение“ на началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. Магистратите потвърдиха решението на Пловдивския административен съд от октомври миналата година.

Съдът приема, че производството е проведено при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обуславящо незаконосъобразността на оспорената по делото заповед и основанието за нейната отмяна.

В мотивите си съдът посочва, че е налице хипотезата на чл.93, ал.2 от Закона за държавния служител, когато дисциплинарно наказващият орган не е изслушал държавния служител или не е приел и обсъдил писмените му обяснения.

Съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Мотивът е, че Киркова не е изслушана от министъра на образованието преди издаването на оспорения акт, което е несъмнено установено и не е спорно между страните.

На личния си профил във фейсбук Киркова коментира: „На Велики понеделник от цялото си сърце благодаря на семейството си, на близките си, на приятелите си, на колегите си, на познати и непознати, срещани даже случайно, за подкрепата, за вярата, за силата, за уважението, за вдъхновението. Благодаря на Бог! Благодаря на адвоката си!Благодаря на българския съд!“

За “Уча в Пловдив” Киркова бе лаконична: “Тази вечер празнувам. Времето е мое”.

Междувременно със заявление на министъра на образованието до ВАС е направено искане за отвод на съдия Анна Димитрова. Мотивът е, че тя е участвала като докладчик в съдебен състав по административно дело от 2018 година, по което има постановено решение между МОН и Иванка Киркова по спор за отмяна на наказанието й на длъжност „началник на РУО“. Искането на министъра е породено от съмнение относно безпристрастността на съдийката. На този етап ВАС не се е произнесъл по така направеното искане.