В писмо на главния държавния здравен инспектор е регламентирано провеждането на ДЗИ и НВО за ученици под карантина или контактни на болни от коронавирус, които ще бъдат изолирани в класни стаи с до 5 работни места

Ваксинирани квестори ще пазят карантинираните зрелостници на матурите или 12-класници, които са контактни с болни от коронавирус. В писмо на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е регламентирано провеждането на зрелостните изпити и националното външно оценяване в 4.,7. и 10. клас за учениците под карантина. Регионалните управления на образованието следва да се свържат със съответната Регионална здравна инспекция и след като получат положително становище, да уведомят МВР за периода на нарушаване на карантината на дадения ученик. Изискването към карантинираните ученици е да се придвижват със собствен транспорт до и от училището, в което полагат изпита. За тях трябва да се осигури влизане в сградата отделно от останалите и класна стая с не повече от 5 работни места.

Препоръката на доц. Кунчев е за реда в изпитните зали с карантинирани или контактни ученици да следят ваксинирани квестори. Въпреки това те трябва да бъдат задължително със защитни маски, да пазят 1.5 метра дистанция и периодично да проветряват помещението.

Ако по време на изпита ученикът прояви симптоми или повиши температура, той трябва незабавно да бъде изолиран в самостоятелна стая и по преценка на медицинския специалист в училището да се вземе решение дали е в състояние да продължи изпита. В тази случай задължително се уведомяват родителите. При влошено състояние на ученика, директорът се свързва с Центъра за спешна помощ и вика родителите.

В писмото на държавната здравна инспекция са включени препоръки за провеждането на ДЗИ и НВО. Както миналата година, така и сега, изпитите трябва да се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки. Изискването е учениците да влизат от няколко входа при спазване на дистанция от 1.5 метра, докато изчакват реда си на двора. Препоръчителна е дезинфекцията на ръцете на входа на сградата и при влизане в класната стая. Един ученик трябва да бъде сам на учебната маса. По време на изпита квесторите следва да проветряват помещенията и да не допускат размяна или ползване на едни и същи пособия от няколко ученици. В деня преди провеждане на изпита и след приключването изпитните зали, коридорите и санитарните помещения се почистват и дезинфекцират.

Матурата по български език е на 19 май, а втората задължителна – на 21 май.