В половината от страните от ЕС учебната година започва в началото на септември, а в 10 европейски държави – през август

1 (20)

Дълга или къса е ваканцията? Натоварени ли са родните ученици повече от връстниците си от други места по света?

По-дълга есенна, по-дълга коледна и по-дълга пролетна ваканция ще ползват всички ученици от I до ХI клас през идната учебна година, предвижда МОН. Така те ще бъдат задържани по-дълго в училище и ще приключат учебните си занятия с една седмица по-късно.

Каква е продължителността на учебната година в различните държави по света и кога са ваканциите.

В България и в Люксембург учебната година започва на 15 септември, както и в някои райони на Италия и Португалия. В половината от страните от ЕС учебната година започва в началото на септември, а в 10 европейски държави – през август.

Данните са на Европейската мрежа Eurydice, която води статистика за продължителността на учебната година и организацията на учебния процес за 38 страни, участващи в програмата Еразъм +.

Според последната статистика на на Eurydice за учебната 2016-2017 година в половината от страните от Европейския съюз учебната година започва в началото на месец септември. Въпреки някои различия държавите в Европа показват много прилики по отношение на структурата на учебната година. В 13 европейски страни тя започва на 1 септември и завършва в периода от средата до края на юни. Това са Белгия, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Словения, Сърбия, Унгария, Франция, Черна гора и Чехия.

В 12 страни, повечето от които в Южна Европа, началото на учебната година обикновено е около средата на септември. Това са Австрия (между 5 и 12 септември), България (15 септември), Гърция (12 септември – официално на 11 септември), Испания (между 5 и 19 септември), Италия (между 5 и 15 септември), Кипър (между 9 и 12 септември), Люксембург (15 септември), Португалия (между 9 и 15 септември), Румъния (12 септември), Словакия (5 септември), Турция (19 септември), Хърватия (5 септември).

Най-късно учебната година започва в Малта – на 28 септември, и продължава до 28 юни. Най-рано започва учебната година в Германия, където официално тя се открива на 1 август и завършва на 31 юли. В Ирландия стартът е началото на септември за началния курс и на 29 август за горния курс.

В 10 европейски държави учебната година започва през месец август, като първа е Германия (1 август), следвана от Дания (между 8 и 10 август), Исландия (между 22 и 27 август), Лихтенщайн (17 август), Норвегия (между 17 и 22 август), Финландия (между 10 и 18 август), Холандия (между 22 август и 5 септември), Швеция (краят на август), Швейцария (между 8 и 29 август).

Във Великобритания учебната година започва на различни дати в четирите историко-географски райони – в Англия между 25 август и 7 септември и завършва между 14 и 28 юли, в Уелс – на 1 септември и завършва на 21 юли, в Северна Ирландия – от 1 септември до 30 юни  и в Шотландия – от средата на август до края на юни.

Разпределението на почивките по време на учебната година е различно с изключение на коледните празници, когато в почти всички страни има двуседмична ваканция, единствено в Унгария и Полша коледната ваканция е една седмица, а в Швеция – три.

Освен лятната ваканция през учебната година има и четири други основни периоди на училищни ваканции, както и кратки ваканции, свързани с религиозни и местни празници.

В някои страни лятната ваканция се определя в зависимост от степента на образование. В България, Гърция, Кипър, Литва, Португалия, Швейцария, Сърбия и Исландия почивката за учениците в началното образование продължава по-дълго, отколкото за тези в средното, докато в Босна и Херцеговина, Ирландия и Исландия е обратното.

Повечето японски училища имат три срока, като учебната година започва през април и завършва през следващия март с три ваканции през лятото, зимата и пролетта. Униформата в училище е задължителна, като има стриктни правила за прическите, обувките, чорапите и дори аксесоарите.

Подобно на учебната година у нас, и в Китай тя започва в средата на септември, но завършва в средата на юли. Повечето ученици са в училище от 7:30 сутринта до 17 часа, като имат два часа почивка за обяд.

Лятната ваканция за учениците в Австралия е от средата на декември до края на януари. Тъй като държавата се намира в Южното полукълбо през тези месеци там е лято. Интересен факт е, че австралийските ученици учат не два, а цели четири срока, като имат по две седмици ваканция между тях.