„Мястото на института е там, където се използва негова експертиза“, коментира министърът на образованието акад. Николай Денков

Системното място на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е там, където се използва неговата експертиза. Това е преди всичко, но не само Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Така министърът на образованието и науката акад. Николай Денков коментира предложението НИМХ да излезе от системата на Министерството на образованието и науката (МОН).

Националният институт по метеорология и хидрология изпрати протестно писмо до премиера Кирил Петков във връзка с изваждането му от Министерство на образованието и прехвърлянето към Министерство на околната среда и водите. Учените и синоптиците недоволстват, че това се прави без прозрачност при вземането на решението. Те отправят предупреждение, че ако не бъдат чути, може да спрат да правят прогнози за времето, от които се възползват 9 държавни ведомства. Те напомнят, че са научна организация със 132-годишна история, а в същото време са отрязани от правото да имат делегиран бюджет. Работещите в института изказват и недоумението си от факта, че нито веднъж досега просветният министър Николай Денков, още от времето му на служебен министър, не се е срещнал с ръководството на НИМХ.

По закон МОН трябва да задава общите политики за развитие на образованието и научната дейност в България и да бъде равноотдалечено от всички научни институти. Към момента, освен НИМХ, всички институти са или към други организации като университетите, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, или към други министерства. Например Националният център по заразни и паразитни болести е към Министерството на здравеопазването, а Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ – към Министерството на отбраната, аргументира се Денков.

Прехвърлянето на НИМХ от МОН към МОСВ е поискано на 16 юли 2021 г. от тогавашния министър на околната среда и водите Асен Личев. В писмото си до МОН той излага подробно своите мотиви: „Законът за водите създава преки задължения за НИМХ и определя НИМХ като субекта, извършващ количествения мониторинг на валежите, подземните и повърхностните води, включително наносния отток. Допълнително, дейността на НИМХ е от изключително значение за поддържането на националната мрежа за мониторинг на подземните води, част от Националната система за мониторинг на околната среда.“

„Министър Асен Личев предложи НИМХ да бъде прехвърлен от МОН към МОСВ още при актуализацията на държавния бюджет през миналата есен. Тогава се прецени, че е по-удачно това да се направи с приемането на бюджета за 2022 г., уточнява Денков. Той отбеляза, че няма забележки към работата на института: „Всички виждаме, че те са много активни, използваме техните резултати.“