В международното изследване PIRLS, което е провежда на пет години, са включени ученици от 57 държави

Образователните възможности в семейството са факторът, който има най-голям ефект върху резултатите на нашите ученици

Българските четвъртокласници се представят много над средното ниво в уменията си за четене, показват резултатите от Международното изследване на уменията за четене PIRLS 2021. То отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в участващите страни. Национален координатор на изследването за България е Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН.

Изследването се провежда на всеки 5 години от 2001 година. През 2021 г. в PIRLS се включват 57 страни, като България участва за пети пореден път. Проучването у нас обхваща 4043 четвъртокласници от 151 училища, 212 учители и 4037 родители. PIRLS измерва техните способности да разбират съдържанието на различни текстове, като използват набор от познавателни процеси.

Изследването се фокусира върху двете основни цели при четенето: четене с разбирана (художествени текстове) и извличане и използване на информация (научно-популярни текстове). Средният резултат по четене на българските четвъртокласници е 540 точки, който е доста над средния за страните. Най-добре се представят учениците от Сингапур (587 т.), Хонконг (САР) (573 т.), Русия (567 т.), Англия (558 т.), Финландия (549 т.) и Полша (549 т.). Резултатът на България показва, няма статистически значима разлика в постиженията по четене на българските четвъртокласници и тези от Швеция (544 т.), Австралия (540 т.), Чехия (540 т.), Дания (539 т.), Норвегия (539 т.), Италия (537 т.) и др.

PIRLS използва международни сравнителни равнища на способностите: напреднало (625 точки); високо (550 точки); средно (475 точки); ниско (400 точки). Напредналото равнище включва компетентности, които не са обхванати или са слабо обхванати от учебното съдържание до и за съответния клас и се очаква само малка част от учениците да го достигнат. Високото (550 точки) е това, което повечето ученици би трябвало да са достигнали, а ниското (400 точки) – което всички би трябвало да са достигнали.

Според данните през 2021 г. българските четвъртокласници се справят по-добре с текстовете с литературна цел (за четене с разбиране) отколкото на тези с информативна цел (за извличане и използване на информация). Почти половината от тях достигат високото равнище на способностите по четене, а 16 % имат способности над напредналото равнище. За сравнение, напредналото равнище на способностите се достига от едва 7% от учениците в проучените страни.

Към изследването са разработени няколко въпросника, които се стремят да изучат контекста, в който учениците развиват уменията си за четене – семеен, социален, училищен и този в класната стая. Данните сочат, че 80% от българските ученици учат в училища без никакви проблеми с дисциплината и сигурността и имат постижения от 549 точки. В училища с проблеми в дисциплината и сигурността, според директорите им, учат 4% от българските четвъртокласници. Те имат постижения от 458 точки или с 91 точки по-ниски.

Образователните възможности в семейството са факторът, който има най-голям ефект върху резултатите на българските четвъртокласници.

Компонентите, които изграждат скалата на образователните възможности в семейството, са броят на книгите и детските издания у дома, образованието и професионалната заетост на родителите. Тази скала е формирана от отговорите на родителите. Учениците са с „много възможности“, ако средно имат у дома повече от 100 книги, повече от 25 детски книги, поне един от родителите им има висше образование и поне един работи като специалист или професионалист. Учениците са с „малко възможности“, ако средно имат 100 или по-малко книги у дома, 25 или по-малко детски книги, двамата им родители нямат по-високо от средно образование и не работят като специалисти или професионалисти.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.