Страната ни е над средния брой точки в TIMSS 2019, но има спад и в двете области, сочат данните на Международното изследване

Началното образование в България дава добра основа по математика и природни науки. Това сочи анализът на данните от Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН, който е координатор на участието на страната ни в TIMSS. Резултатите от едно от най-авторитетните оценявания за качеството на образованието в света за 2019 година бяха обявени от Международната асоциация за оценяване – независимо обединение на изследователски организации и държавни агенции.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) проверява знанията и уменията на учениците в 4. и 8. клас по математика и природни науки. Както и през 2015 година, България участва с 4. клас. От страната ни се включват 4268 четвъртокласници от 151 училища в цялата страна. Всички попълват въпросници на хартия. Тъй като от 2019 г. започва преход към електронизация, част от учениците попълват електронни въпросници като част от еTIMSS.

 

Българските резултати

Резултатите на учениците се представят в скàли със средна стойност 500 точки. Средният резултат на българските ученици е по-висок и по природни науки, и по математика. По математика той е 515 точки, а по природни науки – 521 точки. Въпреки това обаче отбелязваме спад спрямо 2015 г. с 9 точки по математика и 15 по природни науки. Тогава по математика сме имали 524 точки и 536 по природни науки.

Най-високият брой точки на български четвъртокласници по математика е 642, а най-ниският – 360. Средният брой точки на момичетата е 514, а на момчетата – 516.  10% от включените в изследването демонстрират липса на основни математически умения. Най-високото равнище покриват 8% от учениците ни, високото – 37%, средното – 71%, 90% – ниското. Останалите 10% не достигат и това най-ниско ниво.

По природни науки най-високият брой точки на българските четвъртокласници е 666 т., а най-ниският – 326. Средният за момичетата е 525 т., а за момчета – 518 т. 13% не покриват най-ниското ниво. Те демонстрират липса на базови умения. 15% са на най-високото равнище – напреднали. 44% покриват високото равнище, 71% – средното, 87% – ниското.

 

Лидери и тенденции

Номер 1 в света и в двете области – и в 4. клас, и в 8.клас – продължава да бъде Сингапур.  Други азиатски държави и райони също се представят впечатляващо добре. Хонконг е втори в света по математика сред четвъртокласниците с 602 точки. На трето място е Южна Корея с 600 т. Следват Тайван с 599 т. и Япония с 593 т. Топ 10 се допълва от: Руска федерация (567 т.), Северна Ирландия (566 т.), Англия (556 т.), Ирландия (548 т.) и Латвия (546 т.)

Като се има предвид, че някои държави може да имат равен брой точки и това не класация, България заема 28-то място с 515-те си точки, колкото имат още Азербайджан и Италия.

По природни науки в 4. клас първенецът Сингапур е с 595 точки, 38% от четвъртокласниците му постигат най-високото ниво на знания и умения. На второ място е Южна Корея (588 т.), следвана в Топ 10 от Руска федерация (567 т.), Япония (562 т.), Тайван (558 т.), Финландия (555 т.), Латвия (542 т.), Норвегия (539 т.), САЩ (539) и Литва (538 т.)

В тази своеобразна класация България заема 24-ата позиция с 521 точки. Също толкова има Словакия. С точка повече е Австрия.

Тенденциите сред участниците в изследването показват, че в около половината страни няма съществени разлики между представянето на момичетата и момчетата по математика и природни науки.

Ранният старт на образованието има дългосрочен положителен ефект през първите четири години от училищното образование, сочат още данните. Четвъртокласниците, които са посещавали предучилищно обучение и чиито родители са ги ограмотявали и са ги учили да смятат вкъщи, показват по-високи резултати от връстниците си, при които това не се е случило.

Изследването проучва също дали учениците в осми клас са били тормозени в училище от други ученици, включително онлайн. 6-8% от тях посочват, че са ставали жертва на тормоз всяка седмица.

80% от четвъртокласниците харесват математиката, 88% – природните науки. В осми клас процентите спадат. 59% харесват математиката, 79% – природните науки.

Четвъртокласниците се заемат уверено с математиката (76%) и природните науки (81%). Увереността в 8. клас е 57% по математика и 62% по природни науки.

Учителите споделят, че има все по-голяма разлика между нуждите им от професионално развитие и възможностите, които им се предлагат в това отношение. По-малко от половината ученици имат учители, които наскоро са развили професионалните си умения за включване на технологиите в преподаването и за развиване на критично мислене у учениците си.

Около три четвърти от четвъртокласниците казват, че учителите им обясняват ясно, но при осмокласниците делът е под 50 на сто.