Напусналите младежи до 24 години са 13.9%, сочат данни на Евростат

България е сред държавите от Европейския съюз с най-висок дял на напусналите образователната система младежи през 2019 г., показват данни на Евростат. Лидер в негативната класация е Испания със 17,3% средно, следвана от Малта с 16,5% средно за страната и Румъния с 15,3%.

Общо за страната ни напусналите образование и обучение младежи до 24 години достига 13,9% през миналата година спрямо 10,2% средно за ЕС. На годишна база този дял у нас се увеличава с повече от 1 пр.п. от 12,7% през 2018 г.

Най-нисък е бил делът на напусналите образователната система младежи в България през 2011 г. – 11,8%.

В рамките на България най-висок е делът на отпадналите от училище и обучение в Югоизточния регион – 27,2% през 2019 г. спрямо 22,6% през 2018 г. Следва Северозападният регион на страната, като достига 22,9% през 2019 г. спрямо 19,8% през 2018 г.

В Северна и Югоизточна България делът на отпадналите от системата ученици достига 19,8% спрямо 17,8% година по-рано. В Североизточна България е 18,7% през миналата година спрямо 16,5% година по-рано, в Южен Централен район достига 16,3% спрямо 15,8% година по-рано.

Най-нисък в рамките на България е делът на отпадналите от образование и обучение в Югозападния регион, в който попада и София – 5,6% през 2019 г. спрямо 4,7% през 2018 г. В Северен Централен район този дял достига 7,5%, като Евростат отбелязва специално, че данните не са надеждни.