Utrecht canals and architecture at the summer, Netherlands Logo’s and recognizable people have been removed.

Страната запазва условията за чуждестранни студенти за учебната 2024/2025 г., съобщават експертите от агенцията за образование в чужбина „Интеграл“

Условията за прием и обучение на чуждестранни студенти в Нидерландия за учебната 2024/2025 г. остават непроменени, съобщават експертите на агенцията за образование в чужбина „Интеграл“. Коментарът е по повод спекулациите, че най-предпочитаната в момента от българските студенти дестинация в чужбина се кани да затвори врати пред кандидатите от други държави.

Нидерландия предлага много програми на английски език в своите университети и се превърна в цел номер едно на чуждестранните студенти след излизането на Великобритания от ЕС.

Международните студенти в страната нараснаха  до 115 000 души по данни на нидерландското правителство. 40 на сто от всички студенти за последната академична година идват извън пределите на страната, което е увеличение с близо 30 на сто в сравнение с 2015 г. В момента България заема 6 място по  брой чуждестранни студенти в Нидерландия за учебната 2022/2023 г. с 5112 студенти след Германия, Италия, Румъния, Китай и Испания. За сравнение през 2012 г. сме заемали 5 място с 1600 студенти и отново 5 място през 2019 г. с 3700 студенти.

Засиленият натиск върху образователната система на Нидерландия отвори дискусия в страната за възможни решения на възникналите проблеми, сред които свръх посещаемост на учебни програми, препълнени зали, изтощен и недостигащ преподавателски състав, заплаха за запазване качеството на обучението, липса на достатъчно свободни квартири за студентите в някои градове на страната.

В началото на 2023 г. министърът на образованието в оставка Робърт Дайкграаф обеща да предложи план за овладяване на проблемите в сферата на академичното образование в Нидерландия и намиране на баланс между привличането на чуждестранни таланти, интернационализацията на висшето образование и запазване на високото качество на образователната услуга. В момента предложенията са отворени за мнения и препоръки.

В случай че част от тях бъдат приети, те ще влязат в сила от по-следващата 2025/2026 учебна година. Междувременно в Нидерландия предстоят предсрочни избори тази есен и сформиране на ново правителство.

Какво включват обсъжданите предложения за промяна на законодателството?

Език на обучение

Международният характер на висшето образование в Нидерландия ще бъде запазен и дори ще бъде стимулирано използването на повече чужди  езици в обучението. Същевременно целта на законодателите е да запазят и засилят присъствието на нидерландския език. Предложенията за промени предвиждат, ако в дадена програма обучението на чуждестранен език е над една трета от всички кредити, да се изисква входящ тест по базово владеене на холандски език на входа на обучението. Всички студенти в чуждестранните програми ще имат задължението да подобряват нивото си на владеене на нидерландски и след това в процеса на следването.

Привличането на чуждестранните студенти е важно и за холандската икономика, която страда от недостиг на кадри в редица сектори, в т.ч. образование, здравни грижи, технологии. В някои от тях владеенето на нидерландски език е необходимо за реализация на пазара на труда, се подчертава в мотивите на правителството в оставка.

Одобряване на нови програми на чужд език

При одобряване на  нови програми на английски език министърът на образованието да взима предвид следните обстоятелства, гласи предложението за обсъждане:

–             наличието на преподавателски състав и специфика на пазара на труда в съответния регион, в който се намира университетът;

–             ако съответният регион регистрира икономически спад, международният характер на програмите и съответния тип университети ще бъде приветстван;

–             при липса на достатъчно преподавателски състав, който да обучава на холандски език, международните програми ще бъдат предпочитани;

–             всяка международна програма следва да има аналог на холандски език в рамките на страната.

Изброените обстоятелства да бъдат взимани предвид като цяло, а не поотделно при одобряване на нови чуждестранни програми, гласи още предложението.

Максимален брой студенти

Предлаганите промени в законодателството предвиждат още определяне на квоти за броя на студентите при определени направления  от учебните програми, за да се избегне претоварването. Понастоящем това е възможно само за учебните програми като цяло. Въвеждането на ограничен прием за определено направление ще помогне да се предотврати прекомерното записване на студенти в началото на програмата. Предвидено е и ограничение под формата на квоти за студенти от страни извън ЕС, когато преподавателският капацитет е ограничен. Това ще гарантира достъпа на нидерландските и европейските студенти.

Предложенията за промени в законодателството, свързано с обучението на чуждестранни студенти, са отворени за мнения до 15 септември 2023 г.  Очаква се до приемането им  ивлизането в сила от по-следващата година министърът на образованието на Нидерландия да сключи споразумения с университетите за по-целенасочено назначаване на персонал, съобразяване на приема на чуждестранни студенти с нуждите на местния пазар на труда, ефективна и навременна информация относно възможностите за настаняване на студентите.

Кандидатстване за обучение през 2024/2025 г.

„Желаещите да учат в Нидерландия през учебната 2024/2025 година, могат да започнат подготовката си с избор на специалност, университет и търсене на квартира, без да се притесняват от неблагоприятни промени, съобщи Николай Христанов, мениджър „Висше образование“ в „Интеграл“. Не е задължително, но е препоръчително придобиването на елементарни познания по холандски език, което ще има благоприятно влияние върху бъдещото обучение на студента в университета, съветват още експертите. В допълнение, това е предпоставка и за успешно кариерно развитие в Нидерландия след завършване на обучението, особено за сфери като технологии, инженерство и ИТ, където се наблюдава недостиг на кадри.

Междувременно, в отговор на претоварването на нидерландската образователна система се развиват и нови пазари като Белгия и Италия, чиито реномирани университети също предлагат програми на английски език, освен на френски и италиански език,  съобщават от „Интеграл“.