С програмата, подписана днес, ще се подкрепят и лекторите по български и унгарски език

Обменът на студенти, докторанти, изследователи и преподаватели между България и Унгария ще продължи и през периода 2022-2024 г. Министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов и унгарският министър на външните работи Петер Сиярто подписаха днес Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката. С нея МОН и Министерството на културата и иновациите на Унгария се ангажират да продължат дългогодишното си взаимодействие в областта на културата, образованието и науката. С програмата ще се подкрепят и лекторите по български и унгарски език.

„Уверен съм, че изпълнението ѝ ще допринесе за запазване на дългогодишните връзки и за активизиране и задълбочаване на традиционно добрите отношения между нашите две страни в областта на образованието и науката“, каза министърът на образованието проф. Сашо Пенов. Той изрази надежда, че в периода на действие на програмата ще се активизира обменът на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели между България и Унгария. И добави, че за българската страна е изключително важно функционирането на лектората по унгарски език в СУ „Св. Климент Охридски“ и на лекторатите по български език в Унгария, за чиято работа висшите училища дават висока оценка. България и Унгария могат да участват съвместно в европейските рамкови програми за научни изследвания и иновации.

Предвижда се разработване на общи научноизследователски проекти чрез включване на учени от двете страни. Български и унгарски научни организации вече си партнират в 79 проекта по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. България и Унгария ще активизират двустранното си сътрудничество в областта на научните изследвания за иновативното земеделие. Програмата ще насърчава институциите и изследователите, които се занимават с унгарска история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и изкуство в Унгария.

Българската страна ще подкрепя Българското национално самоуправление в Унгария, както и Българско училище за роден език и Българска двуезична малцинствена детска градина.