България е на първо място в света по процентно съотношение между общия брой ученици в образователната система и частта от тях, изучаващи испански език. Тези данни бяха представени на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков от посланика на Кралство Испания у нас Н. Пр. Алехандро Поланко. Испанските данни показват, че над 12% от българските ученици са включени в интензивно изучаване на испански език, докато в САЩ това съотношение е под 1%. След страната ни се нареждат още Полша с 1,65% и Канада с 1,48%.

През учебната 2022/2023 г. 29 584 ученици в 179 училища у нас са изучавали испански. Министър Цоков допълни, че това нарежда испанския на трето място като желан първи чужд език в средните училища след английския и немския и благодари на испанската държава за последователните усилия през годините за популяризиране изучаването на  езика на Сервантес. По думите му редица от училищата с испански език са се доказали като образователни институции с добри традиции и това ги прави предпочитани за учениците и техните родители. Проф. Цоков изказа

„През годините е направено много в училищното образование за сътрудничеството между нашите две държави. Днес трябва да набележим общи действия, за да подобрим партньорството и в сферата на висшето образование“, каза министърът. Посланик Поланко представи действията съобщи за подготвяни събития в рамките на испанското Председателство на ЕС, които да надградят постигнатите резултати. През изминалите месеци е било организирано и изложение с участието на испански и български университети, като са набелязани области за обмен между висшите училища и са представени възможностите за продължаване на образованието в Испания. Работи се и за създаване на стипендии за български студенти в испански университети.