Новите инструкции в заповедите на МОН и МЗ дават възможност за различни решения, РУО създава обща база данни

Училищните директори от Пловдивска област трябва незабавно да информират за броя ученици, отсъстващи поради грипоподобни симптоми, КОВИД или карантина. Информацията ще се прецизира до края на деня от Регионалното управление на образованието и Регионалната здравна инспекция, за да се предприеме преминаване към обучение от разстояние в електронна среда там, където е достигнат праг от 15%.

Началникът на РУО Иванка Киркова е дала указание до директорите в отговор на заповедта на здравния министър от снощи. Тя разпорежда преустановяване на присъствените занятия от 5. до 12. клас в областите от червена зона при 15% отсъстващи по причини, свързани с коронавирусната инфекция. Тези нива трябва да се измерят само при децата, които сега са в присъствена форма, като се отчете периодът 4-11 ноември. Когато има готовност с данните, заповед за превключване трябва да издаде образователният министър Красимир Вълчев.

След като са наясно с процента на отсъстващите, по насоките от РУО училищните директори трябва приоритетно да отнесат този анализ към положенията в новите заповеди на МЗ и МОН от вчера.

От днес здравният министър забранява присъствени занятия от 5. до 12. клас при над 15% отсъстващи във връзка с коронавируса, като отменя и изключенията, за които бе дадена възможност от МОН след предишната му заповед. Те даваха възможност при общ режим на обучение в електроннна среда  присъствено да има практически занятия, стажове, изпити и да се провеждат занятията за учене чрез работа в дуалната форма на професионалните гимназии. Сега те също се отменят.

Новите положение в заповедта на Красимир Вълчев от снощи пък дават възможност на директорите при повишаване на броя на заболели и карантинирани да решават преминаване онлайн на цялото училище, на отделна паралелка или на няколко, включително в начален курс, където досега това се правеше само в случай на карантина. Имат право да изберат и щафетно превключване, редувайки паралелки присъствено и онлайн до края на календарната година. Разликата с досегашната заповед на просветния министър е само в това, че за до 50 на сто от паралелките 5.-12. клас директорите могат сами да решават след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището. Това създава условия за оперативност и гъвкавост при вземането на важни решения, касаещи здравето на учениците и учителите. Относно броя на отсъстващите ученици се предполага да е осъществена връзка с родителите и личните им лекари.

За да се управляват процесите, РУО е пратило на директорите линк, чрез който да въвеждат в обща база данни кой клас минава онлайн и по кое от описаните в двете заповеди условия.

При взимането на решенията следва да се спазян указанията в разпорежданията на двете министерства, както и на кризисните щабове.