От участвалите 93 деца, приети са 70. Желанията на некласираните не съвпадат с възможностите на училищата

Близо 400 места за първи клас остават свободни след трето класиране, показват изнесените днес резултати за общинските училища за учебната 2020/2021 година. В него участваха 93 деца, от които 70 са приети, а 23 остават чакащи. Обявените свободни места бяха 479, но въпреки това за некласираните желанията не съвпадат с възможностите на училищата.

Класираните предстои да се запишат в училището, в което са приети. Родителите следва да представят необходимите документи за удостоверяване на ползваните критерии в срок до 2 юли.

Родителите на незаписаните следва да подадат заявления за записване в училищата, в които има свободни места. В електронната система за прием училищата ще публикуват актуална информация след 3 юли, когато е срокът за отразяване на записаните след трето класиране ученици. Паралелките, които не са успели да се напълнят, ще бъдат закрити.

При записване на всички класирани на третото класиране общият брой на приетите първокласници ще стане 2992.

Анализите на информацията за подлежащите на прием в първи клас, които следва да постъпят в училище и имат поне един адрес (постоянен или настоящ) на територията на град Пловдив, посочват, че има деца, записани в държавните и частните училища в града,  деца, преместени в други населени места в страната или чужбина, както и неоткрити на адресите.