Национално проучване на синдикат „Образование” показва, че само 38% от учениците имат дигитално средство за работа

Близо половината учители нямат служебно дигитално устройство. Това показва национално проучване на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” относно готовността на образователната система за обучение от разстояние в електронна среда. Според анкетата 45,9% от учителите нямат служебен лаптоп, с който да работят в училище или извън образователната институция. Останалите 54,1% са заявили, че разполагат с такъв.

Подобно е положението и при учениците – само 38% от тях имат дигитално средство за учене, а останалите разчитат само телефон или пък нямат никаква техническа осигуреност.

Според проучването в 43,3% от училищата е налице отлична интернет свързаност, а в 52,9% мрежовата осигуреност е лоша в повечето класни стаи или съвсем отсъства. Почти всички учители обаче плащат с лични средства достъп до интернет, едва 1,7% са получили служебни пари.

Оптимистично звучи фактът, че в 73,8% от училищата има изградена електронна платформа за обучение, в 14,1% в момента се изгражда. Само в 12,1% няма такава.

На въпроса: „Инструментите и ресурсите на коя от съществуващите електронни платформи подхожда по-добре на Вас и Вашата образователна институция?”, 44% от педагозите са избрали Microsoft Teams, 31,4% са посочили Google Classroom. 17,4% работят в Shkolo, Viber, Skype, Zoom или Facebook. Приблизително същото е и съотношението между личните предпочитания на преподавателите – 41% предпочитат Microsoft Teams, 33% – Google Classroom.

От синдикат „Образование“ са категорични, че всички български учители, без изключение, трябва да получат служебни лаптопи, за да могат да работят ефективно, също и да превключват, когато е необходимо за работа от разстояние.

„В никакъв случай не трябва да се разрушават създадените от образователните институции собствени училищни облаци, като се лобира за Office 365 или G-suite for education. Нека изборът си остане на учителите и училищните им ръководства”, коментира опитите за вмешателство отвън лидерът на синдикат „Образование” Юлиян Петров. По думите му националната програма за безплатен интернет достъп за учители, която беше закрита, трябва да заработи отново.

Синдикатът счита, че МОН и социалните партньори трябва да катализират процеса с попълването на Национална електронна библиотека на учителите с електронни уроци по всички предмети.