Пловдивските директори Ирина Чолакова и Ирена Душкова се включиха във второто издание на Мениджърската академия на „Образование България 2030“

Бизнес мениджъри споделиха успешни практики и работещи инструменти за управление и създаване на благоприятна среда за развитие на екипа. Експерти от световната технологична компания Hewlett-Packard Enterprise и PwC Bulgaria се включиха в обучението на 35 училищни директори от страната, избрани за участие във второто издание на Мениджърската академия на сдружение „Образование България 2030“. В рамките на 3-месечната обучителна програма, те овладяха умения за управление на ефективни екипи – мотивация, успешна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти, разпределение на времето и задачите. Сред тях бяха и двама пловдивски директори – на ОУ „Димитър Талев“ – Ирина Чолакова, и на СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – Ирена Душкова.

На финалното събитие, което се проведе онлайн, министърът на образованието подчерта важността на взаимодействието между гражданските организации, бизнеса и училищните екипи и общности за повишаването на капацитета на системата. Той изведе на преден план ролята на директора като определяща за резултатите на училищата и за успеха на училищните екипи.

„Разчитаме на тях да създават добър климат в българските училища като подкрепят преподавателите, а те от своя страна – мотивират учениците си да учат със стремеж към усвояване на всички необходими умения на 21 век. Директорите са и тези, които създават училищната общност, налагат култура на професионализъм и отдаденост. До голяма степен нашият основен приоритет – префокусирането към овладяване на компетентностния подход, зависи от доброто управление по места“, каза още министър Вълчев. По думите му директорите на училища с концентрация на деца от уязвими групи са и тези, които полагат ежедневни усилия да приобщят всяко дете към активно учене и поощряват работата за личностно развитие на учениците.

Участниците споделиха добри управленски практики от своите училища.

В онлайн срещата се включиха председателят на Българския форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян и изпълнителният директор Георги Руйчев. Българският форум на бизнес лидерите вече втора година осигурява финансовите средства за провеждането на Академията

„Именно такива възможности за взаимодействие между бизнеса и училището добавят стойност към образованието и съм щастлив, че МОН подкрепя такива формати”, каза Хампарцумян и сподели и няколко съвета с директорите, свързани с лидерския подход към управлението на ефективни екипи: „Не се опитвайте да правите отбори от свръхшампиони. Има роли за всички. Миксът от умения е това, което прави успешен един екип“.