Гимназисти търсиха връзка между природните науки, математиката и изкуството

Бивши възпитаници на Хуманитарната гимназия се върнаха в класните стаи, вече като успешно реализирани млади хора, за да вземат участие в Дните на математиката, организирани от преподавателя Костадин Царев. За да предизвика своите настоящи ученици и да ги увери, че могат да бъдат еднакво добри, както по български език и литература, какъв е основният им профил, така и по математика, той инициирал тридневно събитие, за да потърсят връзката между точните, хуманитарните науки и изкуството.

Поканил бивши възпитаници, които да споделят своя опит и да вдъхновят момчетата и момичетата, на които тепърва предстои да търсят пътя си. Вече като студенти в родни университети и във висши училища в Дания и Франция, те посъветвали младежите да се възползват пълноценно от времето в най-старата гимназия в България и да залягат здраво над всички предмети, защото не знаят какво ще им потрябва в бъдеще.

За да докажат, че на този етап се справят успешно, учениците от 9 г клас представили бинарен урок, съчетавайки знания по математика и история. Учениците от френската паралелка изнесли любопитни факти по темата “Математиката в Следосвобожденска България”. Представили развитието на българското образование, тогавашното ресорно министерство, както и учени математици, дали своя принос за науката в страната ни. А на финала предизвикали присъстващите да решат кръстословица, свързана с  представените в урока материали.

Учениците от осмите, деветите и десетите класове пък взели участие конференция под надслов: “Мястото на природните науки в живота ни”, представяйки връзката между математиката, информатиката, биологията, както и мястото на точните науки в изкуството. Под формата на доклади, презентации и игри те показали умения и компетентности  по програмиране, аналитично мислене и приложението на науката в живота. Представили теми, свързани с микробиологията, генетични болести и даже стъпили във висшата математиката с доклад за същността на теорията на игрите.

1 КОМЕНТАР

  1. Поздравления за господин Царев! Още много успехи!

Коментарите са затворени.