Доц. Ивайло Старибратов от Факултета по математика и информатика на ПУ влиза в парламента от листата на Обединение „Демократична България“

Бившият директор на Математическата гимназия Ивайло Старибратов става депутат, стана ясно късно снощи. Доцентът от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет влиза в парламента от листата на Обединение „Демократична България“ като представител на гражданска квота. Коалицията вкарва двама народни представители от Пловдив-град, като Старибратов е трети в подреждането. Но лидерът на „Да, България“ Христо Иванов, който бе водач и Пловдив, и в 25-и МИР, влиза от София. Националният съвет с пълно единодушие взима решение Старибратов да стане народен представител, след като Христо Иванов освобождава мястото от града на тепетата.

Той е ръководител на Катедра „Методика на обучението и квалификацията“ към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти във висшето училище. В продължение на 13 години бе директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, през които училището затвърди лидерските си позиции на образователна институция от най-високо ниво. Председател е на пловдивската секция на Съюза на математиците в България. Член е и на УС на ИКТ клъстер Пловдив. Старибратов има над 60 публикации в научни списания и за научни конференции. Автор е на два учебника, 6 сборника, 5 методически ръководства и една монография. Създател е на ежегодните турнири по математика и информатика в календара на МОН и СМБ – „Румен Грозданов” и „Димо Малешков”. Председател е на Националната комисия за провеждане на националните състезания и олимпиади по математика – младша възраст.

По време на предизборната кампания Старибратов заяви категорично, че влиза в политиката като експерт с идеи, които е крайно време да се реализират – структурни реформи в средното образование, нови наредби за приобщаващото и нов закон за професионалното образование в съответствие с динамиката на пазара на труда. Според него трябва да бъдат създадени изцяло нови структури във водещи професионални направления.

„Промените в Закона за предучилищното и училищното образование наложиха едно много добро нещо – едносменния режим, но без това да е финансово подкрепено. Оттук нататък всяка законодателна промяна е необходимо да бъде финансово обезпечена, в противен случай обричаме на провал нововъведенията“, коментира Старибратов. Той е категоричен, че трябва да се работи по-динамично за развитието на технологични центрове, съвместно със средно и висше образование и бизнес; да се подобри инфраструктурата на училищата – нови сгради, спортни съоръжения и зали към учебните заведения.

„Науката и дигиталните технологии трябва да са в подкрепа на бизнеса чрез съвременно законодателство, финансово подкрепящо икономическите зони и иновативните хъбове към тях“, смята още Ивайло Старибратов.

Предвид дългогодишния си преподавателски опит той е на мнение, че натрупаните дефицити от онлайн обучението в последната една година ще оставят трайни пропуски, особено по предмети като математика и физика, а най-вече в практическите умения, заради липсата на присъствени упражнения и стажове в реална среда. Според Старибратов трябва да има дългосрочна стратегия за преодоляването им, тъй като тепърва ще се установи, че немалък брой деца изобщо не са се включили в образователния процес, а онлайн обучението доведе също до социална изолация и липса на мотивация.

Той е категоричен, че е крайно време да бъде сменен фокусът на обучението от преподаване на знания към развиване на ключови компетентности, включително критично мислене, решаване на проблеми, творчество, гражданска компетентност, учене през целия живот. За да се осъществи този преход, е необходимо да се променят учебното съдържание, методиките на преподаване и формата на външното оценяване на учениците, както и да се създадат повече условия за иновации и за екипна работа.