Информацията за приема – на сайта на РУО. Седмокласниците, които искат да се явят на НВО по чужд език, подават онлайн заявления от утре

Регионалното управление на образованието няма да има техническа възможност да разработи и разпространи справочник за прием на учениците в 8 клас на хартиен носител. Причината е обявеното извънредно положение и работа в онлайн режим по повод мерките срещу разпространението на коронавируса. Актуалната информация за предстоящите дейности, центровете за подаване на документи за прием, графиците, сроковете и датите на провеждане на изпитите, ще бъдат публикувани в сайта на РУО. В раздели „Новини” и „Прием” ще има и текуща информация за подаване на документи за участие в класиранията и за записването на учениците.

Изпитите от национално външно оценяване по български език и по математика се полагат в училището, в което се обучава седмокласникът. Заявления за допускане по двата предмета не се подава, не се заплаща и такса. В случай, че присъствените учебни занятия бъдат възстановени на 14 май, НВО ще се проведе на 13 и 15 юни, вместо на предварително фиксираните 9 и 11 юни, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Учениците, които искат да се явят на външно оценяване по чужд език, трябва да подадат онлайн заявление от 6 до 8 април. Формулярът може да бъде изтеглен от раздел „Прием“, „Текущи съобщения“. Заявлението се попълва, подписва се от родителите и ученика, след което се сканира или снима и се изпраща по електронен път до училището, в което седмокласникът се обучава. При липса на принтер се допуска попълване в word формат и подаване по електронен път до училището, като впоследствие ще бъде подписано. Изпитът е по желание и не участва в балообразуването за държавен прием в 8 клас.

На сайта на РУО – Пловдив, в раздел “Прием”, е публикуван проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии в профилираните гимназии, професионалните гимназии, средните и обединените училища в област Пловдив. От таблицата ученици и родители могат да получат информация за начина на балообразуване, за изучавания чужд език за всеки профил или професия.

За трета поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани – 60.63 срещу 39.37 на сто. 129 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 5 – с 3-годишно. 87 са профилираните паралелки, които ще приемат тази година седмокласници. Справката към момента показва, че завършващите са с 13 по-малко от миналата година – 5748 ученици.

Приемът в ЕГ “Пловдив” се запазва както досега – 6 паралелки с английски и 4 с немски. В ЕГ “Иван Вазов” паралелките с английски, немски, испански и италиански са по 2 и 1 с френски. ФЕГ разкрива 3 паралелки с английски и 5 с френски. В Математическата гимназия паралелкита са общо 8, две от които по професиите “Системен програмист” и “Компютърен график”. Хуманитарната гимназия ще има 7 паралелки.

Националната търговска гимназия възстановява приема в специалност “Застрахователно дело”, тъй като актуалните проучвания сочат, че след пет години ще са нужни кадри със средно образование в областта на икономиката. Паралелката е на мястото на втората по специалност “Икономическа информатика”.

Нови професии ще има в четири училища. Пловдивското СУ „Константин Величков“ обявява прием за „Консултант козметични, парфюмерийни и биопродукти и битова химия“. Преобразуваното от обединено в средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в село Калековец разкрива обучение за машинен монтьор. В Първомай СУ „Проф. Асен Златаров“ ще обучава за първи път по специалност „Туристическа анимация“, а ПГ по селско стопанство – машинни техници.