В СУ "Пейо Яворов" се проведе изпит по биология и здравно образование.

Изборът на образование и професия, качествата на добрия лидер, българското кино и бъдещето на ски курортите бяха сред темите на ДЗИ по профилиращ предмет

В СУ “Пейо Яворов” се проведе изпит по биология и здравно образование.

Без сигнали за нарушения и преписване премина втората задължителна матура за 12-класниците в Пловдив и областта. Данните на Регионалното управление на образованието показват, че от допуснатите 2127 зрелостници 69  не са се явили на изпита по профилирана подготовка.

Втората матура е по профилиращ предмет, който се изучава в 11. и 12. клас. Предметите, от които се избира са общо 18, но изпитите са 27, тъй като някои езици се полагат на три нива.

Английският език отново бе най-предпочитан предмет за втори ДЗИ. 1078 се явиха на изпит английски, 188 избраха философски цикъл, биология – 179.

Изборът на образование и професия, качествата на добрия лидер, българското кино и бъдещето на ски курортите бяха сред темите на втората задължителна матура по профилиращ предмет.

По философия една от задачите беше върху откъс от книгата на Джон Ролс „Теория на справедливостта“. На теста зрелостниците имаха възможност избират да пишат философско есе или да решават казус, свързан с избора на образование и професия. „Представата, че нещо друго (един мозък) мисли вместо теб, е най-чистият симптом за отказ от интелектуална отговорност“ (Христо Стоев, „Евдемонии“), беше една от двете възможни теми за есе. Другата бе свързана с мисъл на Лудвиг Витгенщайн от неговия „Логико-философски трактат“: „Ние усещаме, че дори, ако бъде отговорено на всички възможни научни въпроси, нашите проблеми на живота все още изобщо не ще бъдат докоснати“.

Есе беше и последната задача за зрелостниците, които се явиха на матура по английски език (ниво B2). Темата бе: „Какви са качествата на добрия лидер?“. Английски език е профилиращият предмет, избран от най-много зрелостници за втора задължителна матура – близо 12 000 се явиха на него. От тях 8 362 положиха изпит за ниво В2.

По география трябваше да се търсят възможни решения за адаптиране към климатичните промени на зимните (ски) курорти в България. Зрелостниците трябваше да формулират теза, да дадат аргументи и да направят изводи по предварително зададен текст. По история една от задачите беше по избор – създаване на текст върху разнообразни исторически източници или отговор по исторически проблем. Темата за първата възможност бе „Как се развива българското кино през първите десетилетия на 20 в.?“, а за втората „Как българското възрожденско общество развива модерна българска просвета?“.

Вместо втора задължителна матура, завършващите професионално образование и обучение полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. За изпита по професия се явиха 2289 ученици.

Кандидатите за професия „Аниматор в туризма“, специалност „Туристическа анимация“ трябваше да предложат анимационна програма по избор и да позиционират реклама на анимационен продукт, включително и превод на чужд език. Темата на бъдещите счетоводители беше свързана с бюджетната система на България, а тази на спедиторите-логистици – с превоза на товари и опазване на околната среда. При специалност „Възобновяеми енергийни източници“ акцент бяха термопомпените инсталации въздух и приложението на видовете геотермални ресурси, а кандидатите за професия от специалност „Технология в биопроизводствата“ трябваше да се справят с темата за биотехнологичното пречистване на отпадъчни води и спазване изискванията на биологичната безопасност.

Анулирани бяха четири изпитни работи – по една в Пазарджик, Перник, Стара Загора и Търговище.

Резултатите от изпитите ще са готови до 9 юни.

Трета матура, от 26 до 31 май, са заявили само 224 ученици. Те са разпределени в 12 училища и 29 зали.