Министерството на образованието и науката няма да променя утвърдения график на ваканциите за учениците. Пролетната ваканция за учениците от 1. до 11. клас ще бъде от 3. до 11. април (включително). За зрелостниците тя ще е от 8. до 11. април (включително).

Припомняме, че след заседание на Отрасловия съвет за образованието бе предложено да отпадне ваканцията, която е заложена от 3. до 11. април.

Идеята беше вместо нея да има две ваканции – едната кратка, от 18. до 21. март, а другата – по-дълга, която да съвпада с Великденските празници – от 29. април до 9. май.