Пловдивският университет отмени предварителните изпити през тазгодишната кампания. Кандидат-студентите, които вече са внесли такси за участие, няма да заплащат за редовната сесия,  която е от 28 юни до 2 юли. При желание могат да бъдат и възстановени. Платформата за онлайн подаване на кандидатстудентски документи и заявяване на участие в изпити от редовната сесия ще бъде достъпна от 8 юни.

Решението е академичната година да завърши изцяло в електронна среда. По заповед на ректора проф. Румен Младенов няма да се допускат никакви занятия и изпити в учебните зали до 13 юли.

Семестриалните изпити на студентите в редовна и задочна форма ще са онлайн. Пропуснатите практически занятия, които не могат да се проведат от разстояние, ще са след 13 юли по график, изготвен от съответните факултети и филиали. Това ще става при спазване на противоепидемичните мерки. След тази дата ще бъдат насрочени изпитите за дисциплините, които налагат провеждане на практически занятия. Държавните изпити също ще са присъствено след 13 юли.

Предварителната кампания се отменя и в Аграрния университет за сметка на повече дати в редовната. На 27 юни ще бъде първият изпитен ден по биология, география и български език. За повечето специалности се зачитат и оценките от ДЗИ.

Учебната година за настоящите  първокурсници и второкурсници ще приключи дистанционно, както и за всички студенти от специалности „Екология“, „Туризъм“, „Аграрно инженерство“, „Икономика“.

През юни обаче ще се върнат за малко студентите, които трябва да имат практика на полето. Това са третокурсниците и четвъртокурсниците, които следват „Агрономство-полевъдство“ и „Растителна защита“, които ще бъдат разпределени в малки групи.

Техническият университет, УХТ и АМТИИ провеждат приемни изпити онлайн. Последните предварителни изпити в Университета по хранителни технологии е на 14 юни, крайният срок за регистрация е 10 юни. Те също ще се проведат дистанционно. Датата е преместена с няколко дни, тъй като държавните зрелостни изпити ще се състоят на 1 и 3 юни, посочи доц. Тенева.