Обезщетението за семейства, чиито деца са кандидатствали, но не са приети в детска градина заради недостиг на места, да не се дава безусловно. В случай, че съответното дете не е било прието в желаните детски заведения, общината предлага други равностойни в близост до работното място или адреса на родителите и при отказ от тяхна страна, те да нямат право на финансова помощ.

Това предложение отправиха от Съюза на работодателите в системата на народната просвета до МОН. Целта е помощите да не отидат при семейства, които проявяват прекалени претенции, а да се ползват от тези, които са опитали всички възможните варианти и нямат друга алтернатива. Предложението бе обсъдено по време на приключилата днес тридневна работна среща на Съюза в Трявна, в която взеха участие директори и зам.-директори на образователни институции. На част от дебата присъства и министърът на образованието Красимир Вълчев, който е представил ключови за системата предизвикателства, свързани с подкрепата на учителите, подобряване на резултатите на учениците и работата на системата в условията на пандемия.

Преди месеци бе обявено, че държавата предвижда компенсации за семейства, които са минали през системата за кандидатстване, но децата им не са приети. Става въпрос за тези в задължителна предучилищна възраст – над 4 г. Размерът на обезщетението ще е равен на сумата, която общината дава за издръжка на дете в детска градина. С тези пари може да се покрива част от таксата в частно градина, ако родителите решат да запишат детето си там.

Гилдията на директорите настоява за допълнителни средства за дезинфектанти, които тежат на делегираните бюджети.

Директори на иновативни училища настояват да получат право да обменят добри практики с повече от едно неиновативно учебно заведение. При изискването да не се събират деца от различни паралелки обмените могат да стават и в електронна среда.

За часовете по физическо възпитание пък има предложение да се даде възможност за модул туризъм, тенис на маса и други занимания навън.

Що се отнася до извънкласните форми, указанието на МОН е да се преценява доколко е разумно провеждането им, за да не се допуска струпването на ученици от различни паралелки.