Обектите да бъдат освободени от плащане за периода от 6 март до 14 септември, ще решават утре общинските съветници

Директорите на общинските училища да бъдат освободени от задължението да събират наеми за  предоставените от тях обекти за срока от 6. март до 14 септември. Предложението на „Съюз за Пловдив“ и „Кауза Пловдив“ ще бъде разгледано на утрешната сесия на Общинския съвет

След провеждане на конкурси и търгове и със съгласието на Общинския съвет  в училищата са сключени договори за  наем на столове и бюфети, павилиони за продажба на закуски, свободни помещения за книжарници и зъболекарски кабинети, плувни басейни, места за разполагане на кафе и вендинг машини. Мотивът на съветниците за отпадане на задължението за заплащане на наемна цена е, че учебните заведения са прекратили присъствените занятия от 6 март – първоначално заради грипна ваканция, а след това заради извънредното положение, свързано с коронавируса. Вече има решение за дистанционно приключване на учебната година.

За проблема общинските съветници са сезирани от директора на ЕГ „Иван Вазов“ Вихра Ерамян и други нейни колеги.

От началото на март до средата на септември наемателите на общински имоти, разположени на територията на училищата, не могат да работят, а съответно не реализират печалба от дейността, за която са наели съответния обект.  Заплащането на наемна цена  в продължение на  повече от  шест месеца без никаква работа и приходи е икономически необосновано, аргументират предложението си съветниците. Според тях отпадането на наемите в училищата по никакъв начин няма да  ощети общината, тъй като приходите постъпват в бюджетите на самите училища.

Директорите на училищата нямат правомощия да го направят, без да има решение на Общинския съвет.

До директорите на учебните заведения са постъпили множество оплаквания от страна на фирмите, сключили договори за храненето на децата. Тъй като много от училищните столове извършват и услуги по  диетично хранене, а те не са прекратени, за тях цената на наема ще се редуцира с 50%.

Съветниците предлагат  надвнесените суми за наемите  да бъдат отнесени  за  следващи финансови периоди по сключените договори.