Екипът на детското заведение, което отваря врати след реконструкция на 2 ноември, се подготвя за внедряване на нови педагогически способи

Обновената детска градина „Снежанка“ отваря врати на 2 ноември. След мащабния ремонт, който беше извършен на сградата през последните две години, децата ще се върнат в напълно подобрена образователна среда. Това стана ясно, след като днес на място бяха заместник-кметовете Стефан Стоянов, Пламен Райчев и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов. Директорът Анета Найденчовска обяви, че в момента екипът се подготвя за внедряване на нови педагогически способи, като отпадане на задължителното спане и повече самостоятелност при храненето.

Реконструкцията е извършена със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“,  а а общата стойност на инвестицията е близо 3 335 711  лв., от които 585 322 лв. е съфинансирането от бюджета на Община Пловдив.

Преди ремонта в детската градина имаше 6 групи. Към момента  са 4 от тях са настанени в ДЯ “Детски смях”. С откриването на новата сграда се разкриват още 2 групи – една първа и една втора – за децата родени 2017 и 2016 година, като за първа група все още има 10 незаети места.

Детското заведение е конструктивно укрепено. Премахнати са бараки и на тяхно място е изградена двуетажна сграда. На първия етаж е закритият плувен басейн и физкултурният салон, а на втория са разположени две групи деца. Дворът е с нови площадки и съоръжения за игра, озеленяване, има и пътни знаци и светофари за заниманията хо безопасност на движението.

Внедрени са мерки за енергийна ефективност, с което се намаляват разходите за електроенергия. Подменена е цялата дограма, положена е топлоизолация по стените и покрива, ремонтирана е вътрешна и външна ВиК инсталация, както и сградна електроинсталация, има нови отоплителна, вентилационна и климатизационна система.

До приключване на проекта остава да бъде завършено строителството на нова детска градина на ул. „Богомил“, реконструкция на сградите на ДГ „Перуника“ и втория корпус на СУ „Любен Каравелов“. Предстои да се сключи договор за изграждане на Многофункционална спортна зала в двора на СУ „Любен Каравелов“.