До 5 май директорите подават заявки за учебници и помагала за безвъзмездно ползване, сроковете за доставка се сключват до 3 юни

_thumb-large

Просветното министерство удължава срока на годност на безплатните учебници в основното образование, които обичайно се ползват по 3 години. Така част от учениците ще учат с книги четвърта ръка, за да може бюджетът ще си спести разходи около отпечатването на големи тиражи от учебници, които ще излязат от употреба заради въвеждането на нови учебни планове с новия закон. За да няма проблем с разкъсани комплекти, МОН ще увеличи двойно парите за допечатки на част от тиража, става ясно от новото постановление за бевзъзмездното осигуряване на учебници и помагала, прието от МС. Единствено първолаците са с чисто нови учебници.

Тази учебна година изтича максималният 3-годишен срок на ползване на учебниците за 2 клас по 4 предмета – български език, чужд език, математика и домашен бит и техника. Така за предстоящата 2016/17 г. следва да бъдат поръчани изцяло нови тиражи. В същото време тези книги ще са в употреба само една година, защото според новия училищен закон учениците от втори клас трябва да учат през 2017/18 година по нови.

Вместо около 5 млн. лв. за нов тираж  МОН ще даде 1 млн. за допечатки.

Аналогично се удължава срокът за ползване на старите учебници за 3 и 7 клас – с две години, и за 4-ти клас – с три години. За техните допечатки също ще се отпуснат до 20% от средствата за първата.

През предстоящата учебна година трябваше да има нови учебници за първи и пети клас. Тъй като подготовката им се забави, децата ще учат всичко по старите книги, а съдържанието ще се нагоди към новите учебни програми. Очаква се нов учебник само по история за пети клас, който може да е готов през октомври.

До 5 май директорите трябва да подадат заявки за учебници и помагала за безвъзмездно ползване. Сключването на договорите за доставка е до 3 юни. Учебниците трябва да са разнесени по училищата от съответните издателства в срок до 26 август.