Красимира Брайкова от "Просвета" показва годишното тематично разпределение за 1 клас.
Красимира Брайкова от "Просвета" показва годишното тематично разпределение за 1 клас.
Красимира Брайкова от “Просвета” показва годишното тематично разпределение за 1 клас.

Безплатните учебници за учениците до 7 клас вече са в класните стаи на всички училища от областта. Издателствата, чиито варианти са предпочетени от учителите по отделните предмети, са доставили букварите, тетрадките и помагалата според заявките. Общата стойност на учебниците за пловдивските училища е 654 398 лева.

Тъй като първокласниците ще учат по нова учебна програма, но със стари учебници, издателство “Просвета” е събрало в електронен вариант и е отпечатало на хартиен носител годишните тематични разпределения в 244 страници. Идеята на изданието е да подпомогне началните учители и максимално да ги улесни как да разделят темите, новите понятия, методите и формите на оценяване, отделните дейности за всеки урок.

Междувременно днес от МОН предложиха три варианта за наваксване на темите по история, география и биология. Общата средновековна история, географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са 7 клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска.

Компенсацията се налага заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и нови учебни програми. За да няма неравнопоставеност спрямо другите випуски, темите няма да влизат във въпросите за националното външно оценяване. Обучението по тези теми ще е по учебни програми, разработени върху части от съответните програми за задължителна подготовка и статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучават съответните уроци.

Първото предложението е той да се разпредели в 12 часа за история и цивилизация, 11 часа за география и икономика и 11 часа за биология и здравно образование. Според втория вариант в часовете за СИП може  да се заложи по един час седмично за всеки от трите предмета, а третият вариант предвижда годишното тематично разпределение по всеки от предметите да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на програмата за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас.