Фондация „Световен образователен форум България“ насърчава учителите да работят в мрежа, като ползват предоставени ресурси и споделят опит и разработени уроци със свои колеги

 

Фондация „Световен образователен форум България“ разработи безплатна онлайн платформа за взаимопомощ на учители, където те могат да работят в мрежа, да си сътрудничат с колеги от всяка точка и по всяко време, като ползват предоставени ресурси, новини, информация за проекти, споделят добър опит и разработени уроци.

„Споделянето на добър опит и взаимната подкрепа са част от културата на общуване в глобалния ни свят. Създаването на група дигитални лидери, която да развива професионална общност обуславя напредъка и развитието, свързано с достъп и обмен на постижения и осигуряване на качествено преподаване и учене в класната стая и извън нея“, обяснява председателят на фондацията и директор на ОУ „Райна Княгиня“ Мария Гайдарова.

За да се ползват готовите ресурси в платформата е необходима регистрация. Те са разпределени в шест направления – Иновативни методи в класната стая, STEM образование, Коучинг, Лидерство, Медии, комуникации, пиар и Умения на 21 век.

Регистрираните учители могат да участват в обмен на разработени уроци по всички предмети от I до XII клас при запазване на авторските им права. За целта е необходимо да се попълни формулярна бланка за подаване на урок и да се прикачат използвани ресурси (по избор – презентация, снимки на материали или линк към видео), да се ползва вече споделен урок  и да се селектират споделени теми и електронни материали по степен на образование и по предметна област.

Платформата дава възможност да се публикуват новини и да се обменя информация за проекти. Потребителите могат да дават или получават професионални съвети като се включат в създадения форум за дискусии след активиране на услугата “получавай известия от форума”.

Онлайн платформата е достъпна и безплатна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация на https://www.teacherwef.bg

За да подкрепи допълнително усилията на учители и директори, фондация „Световен образователен форум България“ ще организира и проведе безплатен семинар през месец април за най-активното училище в Платформата за взаимопомощ. Това ще бъде учебното заведение с най-голям брой споделени свои уроци до края на февруари. Семинарът ще бъде по избрана от победителя тематична област.