Училищата кандидатстват за ученически шкафчета по нова национална програма „По-лека ученическа раница“, чийто бюджет е 3 милиона лева

Министерството на образованието работи по създаването на портал с учебно съдържание, в който ще се публикуват електронните варианти на новите одобрени учебници. Те ще могат да се ползват напълно безплатно от всички ученици вкъщи и в училище.

„Не говорим за електронен вариант, а този, който минава като одобрение в Министерство на образованието и науката. С влизането на Закона за предучилищно и училищно образование се даде възможност учебниците да бъдат не само като печатни издания, а и с електронен вариант. От 2017 година със заповеди на министъра на образованието са одобрени електронни варианти по всички учебни предмети от първи до седми клас, така че всички ученици, които желаят, мога да ги ползват”, уточни Пенка Иванова, директор на дирекция “Учебници и училищна документация”.

Всички учители, които преподават учебния предмет в конкретния клас, също получават от издателствата този електронен вариант, както и по чужди езици от общата европейска езикова рамка. Преподавателите успяват да се справят с ползването на учебното съдържание в електронния вариант, коментира Иванова.

Създаването на този електронен портал и даването на възможност на учениците безплатно да ползват електронните варианти е една от стъпките в посока олекотяване на ученическата раница.

Подготвя се и Национална програма „По-лека ученическа раница“ с бюджет 3 милиона лева. Училищата ще могат да кандидатстват за получаване на средства, за да закупят ученически шкафчета, така че децата да оставят в училище материали и пособия за часовете по изобразително изкуство, физическо възпитание и др.

Подготвя се и промяна на Наредба 10 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с която се дава възможност и за разделянето на учебници, които са над 18 печатни коли на две части. Тази стъпка отново е свързана олекотяването на ученическата раница. Разделението на две части може да стане, едва когато изтече тригодишният срок за безвъзмездно ползване.