Зам.-министърът на образованието Деница Сачева идва в Пловдив за старта на платформата, която обединява 374 детски градини и училища

14729337_659442114222280_2423072420312804433_n

Стартът на платформата „Безопасно и посещаемо училище“ ще бъде даден официално на 1 септември в Областната управа. Целта е обхващане и задържане на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст в системата в изпълнение на решението на МС. Представители на 26 институции подписаха споразумение за изграждане на информационна система по инициатива на областния управител Здравко Димитров. На събитието ще присъства и зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Проектът е пилотен за страната, като амбицията е поетапно в информационната система да бъдат включени всички деца до 18-годишна възраст. Сега фигурират имената само на подлежащите на задължително обучение. Става дума за 87 766 деца от 374 детски и учебни заведения на територията на област Пловдив.

Над 900 експерти членуват в екипите – педагози, психолози, здравни инспектори, полицаи, медиатори. За 18-те общини в областта са създадени 23 екипа за обхват, като за община Пловдив те са 6 – по един във всеки от районите. Екипите се оглавяват от експерти на Регионалното управление по образованието, които през тази седмица провеждат първите срещи.

Целта на проекта е по-лесно да се следят процесите на миграция и възможностите за настаняване на децата в детски заведения до завършване на средно образование. Основна цел на програмата е връщането на напусналите училище и задържането им трайно в образователната система.

На този етап са предвидени 50 базови мерки и автоматично сигнализиране на отговорните институции (МВР, РУО, социални служби). Мерките предвиждат обвързване на отпускането на семейни и други помощи на нуждаещите се семейства с отсъствията на децата, координирани действия при налагане на санкции спрямо родителите, които не изпълняват задълженията си спрямо Закона за училищното и предучилищно възпитание и Закона за закрила на детето.

След анализ ще бъдат изготвени конкретни мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане и ще бъде търсено съдействие от компетентните институции за прилагане на индивидуален подход.