Меморандум за сътрудничество бе подписан между кмета Иван Тотев и председателя акад. Юлиан Ревалски

Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Българската академия на науките подписаха днес кметът Иван Тотев и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Това стана на форум с участието на представители на „Тракия икономическа зона“, която ще бъде мястото, където наука и бизнес ще работят съвместно.

 „Пловдив е индустриален център, град с успешно развиващата се икономика и промишленост, което се реализира благодарение на научния и човешкия потенциал. Отминахме времето на евтината работна ръка и вече се съревноваваме основно на базата на науката – на кадрите и обучените хора, на връзките между наука и бизнес, които създават една много по-конкурентна среда“, заяви кметът Иван Тотев. Според него този меморандум ще даде още едно конкурентно предимство за привличане на инвестиции на международно ниво, както и допълнителни стимули на бизнеса и привличане на по-високотехнологични производства.

Според акад. Юлиан Ревалски от съществено значение е сътрудничеството с местната власт, тъй като БАН изгражда национални академични центрове чрез регионалните местни власти, бизнеса и висшите учебни заведения. Документът ще даде възможност да се използват последните научни постижения. Пример за това е фирма „Сенсата“, чието производство е в Индустриална зона Тракия:

 „Бизнесът, правейки своите изследвания, има нужда от тестване на техни прототипи. За целта е нужна научна инфраструктура, тъй като не е изгодни сами да си създават такава за едно изпитание. Следващата ни стъпка е свързана с изграждането на центрове по компетентност и върхови постижения, където основен акцент е връзката с бизнеса в региона. Изключително важна е съществуващата научна инфраструктура, която може да се използва за директни изследвания“, уточни акад. Юлиан Ревалски.

БАН ще подкрепи общината и пловдивските висши училища, ако решат да кандидатстват за изграждане на Регионален научен център. Процедурата ще бъде отворена в близките месеци. УХТ, ПУ, Медицинският и Аграрният университет, обединени в проекта „Център за биотехнологии и здравословни храни“, очакват решението от заседанието на Комисията за наблюдение, която трябва да се произнесе окончателно дали да му даде зелена светлина. Припомняме, че той отпадна от надпреварата за финансиране по програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ с оценка от 75.74. По-малко от половин точка не му достига, за да бъде одобрен, затова четирите висши училища настояха Комисията по наблюдение да даде окончателно становище.