Над 20 000 са сключените договори за осемте години от старта на програмата на стойност 132 млн. лева

Българо-американска кредитна банка се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с Министерството на образованието и науката. С това банките, пред които студентите и докторантите могат да кандидатстват за кредити, стават шест  –  „Банка ДСК“, „Райфайзенбанк (България)“, „Алианц Банк България“, „Юробанк България“ и „Първа инвестиционна банка“.

Чрез механизма за споделяне на финансовата отговорност за обучението между държавата и обучаваните, се дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за обучение и издръжка. Системата за кредитиране е осигурена държавна гаранция и се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Програмата  стартира от 1 септември 2010 година. От тогава до настоящия момент са сключени общо 20 031  броя кредити по закона. Общият размер на договорените кредити е 132 352 588,33 лв.

Едно от предимствата на програмата е възможността държавата да погасява задължението на кредитополучателите при настъпване на следните обстоятелства –   раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичане на гратисния период, настъпване на смърт на или при трайна неработоспособност. В тези случаи студентите, взели кредита, или техните наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.