Тя е част от Центъра по природни науки, където учениците ще правят наблюдения, експерименти и лабораторни изследвания

Банан, лимон, авокадо, няколко вида алое и хибискус – това са само част от растенията в новата зимна градина на СУ „Пейо Яворов“, която отваря врати за ученически експерименти, наблюдения и лабораторни изследвания. За оформянето, категоризирането и подредбата на отделните видове и тяхното отглеждане е отговорен преподавателят по биология Танчо Агушев. Той не без гордост заявява, че разполагат с 85 вида растения, повечето от които са дарение от озеленителни центрове, институти и физически лица, които с радост откликнали на молбата да подкрепят обогатяването на градината.

Тя е част от Центъра по природни науки, чиято идея е да събуди интереса на учениците към биологията, химията и физиката. Училището има дългогодишни традиции в тази област и цели да провокира любопитството към професиите на бъдещето, които ще решават сериозните предизвикателства, свързани с ограничените природни ресурси и динамично променящите се потребителски нужди. Една от паралелките с прием след 7. клас е именно „Природни науки”, а втората – „Софтуерни и хардуерни технологии”.

Зимната градина е разположена в отделна пристройка до централния корпус на училището. От нея се влиза в зоокъта, лабораторията и кабинета по биология, снабдени с модерна техника. Микроскопите на учениците са свързани с този на преподавателя, така че той във всеки един момент може да дава конкретни насоки върху работата им. Оборудването и обзавеждането са закупени по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”.

„Първите ученици, които вече посетиха градината и кабинетите, буквално не искат да си тръгват. Децата са вдъхновени от възможността да се почувстват като естествоизпитатели и откриватели. А ние, преподавателите, можем да превърнем традиционния учебен час в територия на предизвикателството, да поставяме задачи за наблюдение и групова работа“, коментира Танчо Агушев.

Кабинетите по химия и физика също ще бъдат преобразени – закупени са мултицет за измерване на напрежение на променлив ток, оптика за изследване свойствата на светлината, набор по механика, както и дигитален микроскоп. Подвижна камина ще позволява да се правят опити с вещества, които са отровни при нормални условия, но без това да е опасно за децата, закупени са епруветки и колби, електронен рН метър.

Училището очаква финансиране по проект на Министерството на младежта и спорта за изграждане на комбинирано игрище за волейбол и баскетбол. По друг проект е предвиден и фитнес на открито, каза директорът Пламен Стоилов.