434 не са се придвижили нагоре към по-предпочитан профил. 139 ученици не влизат никъде, но продължават на трети тур

В СУ "Пейо Яворов" днес подаването на документи вървеше безпроблемно. Родителите се застраховат, посочвайки поне десетина желания.

Балът за втори тур в топ гимназиите се придвижи с до 10 точки. 683 ученици са подали заявления за участие в класирането, обяви председателят на комисията за прием след 7 клас Рангел Райчев. Балът на 434 от кандидатите не е достигнал, за да влязат на по-предно желание. Общо класираните на втори тур са 771.

По данни на Регионалното управление на образованието 139 деца не са се класирали никъде, тъй като са посочили само по няколко паралелки или училища, за които балът не им е достигнал. Въпреки указанията да се посочват максимален брой профили и специалности, родителите са заложили единствено на най-предпочитаните и децата им остават извън списъците. Те участват автоматично на трети етап.

Всички класирани в “Системно програмиране” и “Компютърна графика” в Математическата гимназия са се записали. Минималният бал на “Математика с английски” а момчета е паднал от 391 на 376, а за момичета – от 368.500 на 347.500. В ЕГ “Пловдив” последното прието момиче с немски е с бал 416, като минималният на първи тур е бил 424. Най-ниският бал с английски за девойки е 402.500 при минимален 398 на първо класиране.

За Националната търговска гимназия, която е най-предпочитаното професионално училище, няма свободни места. “Ана Май” също успяла да направи паралелките си на първо класиране, което не се е случвало досега, отбеляза Райчев. Това доказва по-големия интерес към професионалните гимназии в сравнение с предходни години.

От средните училища почти изцяло запълнени са местата в СУ “Патриарх Евтимий” и СУ “Паисий Хилендарски”.

В Карлово приемът също вървял по-добре и на този етап не се предвиждало закриване на паралелки.

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 5. до 7. юли. Документи за участие в трети етап се подават от 11. до 13. юли в училищните гнезда или онлайн. Едва след трето класиране ще се закриват паралелки, тъй като целта е да бъдат обхванати всички ученици.