МОН анкетира педагозите защо не искат да се ваксинират

Първото атестиране на училите, което бе отложено заради новата организация на учебната година във време на коронавирус, може да се проведе онлайн. Това ще обсъди работна група, която предстои да изработи позитивни подходи за осъществяване на атестирането на педагогическите специалисти, в това число и в електронна среда. Решението бе взето на онлайн Отраслов съвет, на който взеха участие социалните партньори и работодателски организации в системата на образованието, както и експерти от МОН, начело с министър Красимир Вълчев. В заседанието се включиха и началниците на регионалните управления на образованието.

„Ако атестирането се прави на хартия, а училището е голямо, с 800 ученици, ще има поне 60 учители. Те ще бъдат атестирани за 5-6 месеца. В случай, че се проведе онлайн, това може да стане за седмицата“, обясни Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Това ще позволи атестирането да не се отлага отново, ако епидемичната обстановка е влошена.

Социалните партньори са взели решение допълнителните 30 лева за компенсиране на разходите на педагогическите специалисти за провеждане на обучение в електронна среда да се извършва след 1 януари 2021 година, като точно бъде разписано във Вътрешните правила за работните заплати на всяко училище. Така ще бъде ясно при какви условия домашният интернет на педагозите, които са се включили в дистанционното обучение.

Взето е също решение да бъде изнесена информация за изпълнението на КТД в сферата на средното образование през месец април след направена проверка от МОН. Така ще се види средно с колко процента са се увеличили учителските заплати, защото на места може а е 15, а на други със 17.

Що се отнася до квалификационните обучения, те продължават да се провеждат по стария начин до стартиране на новата платформа на регистъра за обучителни програми.

Отрасловият съвет е възложил на МОН да подготви и реализира национално анонимно анкетно проучване сред педагогическите специалисти за причините да не желаят да се ваксинират. Допитването ще продължи една седмица и ще обхване и непедагогическия персонал, т.е. всички работещи в системата по видове и степени учебни заведения.