Местните власти да решават за връщането на учениците от 5. до 12. клас към присъствено обучение. За това настояват в писмо до министрите на здравеопазването и на образованието от асоциация “Родители”. Те са за разчупване на централизирания модел за налагане на единни решения за цялата страна и предлагат общинските власти да анализират ситуацията и да направят оценка на риска, след което да вземат решение за отваряне на училищата за присъствено обучение при спазване на мерките за безопасност.

„Всичко това трябва да се случва и при запазване на правото на родителите да оставят децата си в неприсъствена форма на обучение, ако преценят, че това е необходимо и за развиване на центрове за дистанционно учене, които да посрещнат нуждите на тези деца. Надяваме се, че интересите и правата на децата ще бъдат на първо място при вземане на решения, които ги засягат“, заявяват от родителската асоциация.

И поясняват, че докато в епидемиологичен аспект децата са пострадали от пандемията сравнително слабо, то по отношение на психическото и социалното им благополучие плащат най-високата цена.

„Принудителното им затваряне по домовете, лишаването от нормално общуване със съученици и учители, ограничаването на достъпа им до спорт и други допълнителни занимания , се отразили тежко върху емоционалното и социалното им развитие, а ограниченията на дистанционното обучение все повече рефлектират върху качеството на образованието им”, се казва в писмото от асоциацията до двамата министри.