Д-р Стоян Георгиев е спечелил на първа инстанция и вузът трябва да му плати 510 лева разноски по делото. Аграрният университет обжалва пред ВАС.

Бившият преподавател по екология д-р Стоян Георгиев оспорва конкурс, спечелен от секретарката на ректора.

Висшето училище твърди, че законът е спазен, а кандидатът е демонстрирал абсолютна неграмотност на писмения изпит

Д-р Стоян Георгиев е спечелил на първа инстанция и вузът трябва да му плати 510 лева разноски по делото. Аграрният университет обжалва пред ВАС.
Д-р Стоян Георгиев е спечелил на първа инстанция и вузът трябва да му плати 510 лева разноски по делото. Аграрният университет обжалва пред ВАС.

Асистентът по екология от катедра „Агроекология” на Аграрния университет д-р Стоян Георгиев е спечелил делото на първа инстанция срещу вуза за провеждането на конкурс за главен асистент. Административният съд в Пловдив е отменил избора за заемане на академичната длъжност, но висшето училище обжалва пред Върховния административен съд. Очакванията на Георгиев са върховните магистрати да потвърдят решението, след което конкурсът да бъде проведен отново. Ако това се случи, процедурата трябва да бъде върната към момента на подаване на документите, т.е. ще мерят сили той и спечелилата вече д-р Надежда Семкова. Те са били двамата кандидати за мястото. Именно бившата секретарка на ексректора проф. Димитър Греков била назначена на поста.

“Тя е доктор по растениевъдство, а не по екология и не би следвало да бъде допусната. Съдът откри нарушения и в процедурата. Научното жури е сформирано на датата на провеждане на конкурса, което е нарушение на правилника на университета. Самият конкурс пък се състоя само пет дни, след като е заседавала комисията за допускане на кандидатите”, обясни на специално свикана от него пресконференция днес Стоян Георгиев. Той твърди, че е получил протокол с крайната оценка, но петчленното жури не се аргументирало защо му е поставило 3.75. Конкурентката му получила 4.50, което било достатъчно да бъде допусната от писмения на устния изпит. Георгиев заяви, че не му позволили да види, както собствената си работа, така и тази на съперничката му за мястото”. Към днешна дата Надежда Семкова е главен асистент след решение на Факултетен съвет, а той е безработен.

Не сме отказали да предоставим писмените работи от конкурса, обясни зам.-ректорът по научната дейност проф. Красимир Иванов и показа последната страница от теста с оценките на комисията.
Не сме отказали да предоставим писмените работи от конкурса, обясни зам.-ректорът по научната дейност проф. Красимир Иванов и показа последната страница от теста с оценките на комисията.

Зам.-ректорът по научната дейност на Аграрния университет и председател на комисията, допуснала кандидатите до конкурса, проф. Красимир Иванов контрира, че назначаването на Надежда Семкова е абсолютно правомерно. Според нормативните документи на състезанието можели да се явят кандидати от съответното научно направление или направления. А аграрните и биологичните науки били в съответствие с науките за земята. Семкова временно е била секретарката на ректора, след като титулярят излиза в отпуск по майчинство. Вече имало назначен нов човек на тази длъжност.

„Конкурсът е иницииран от самия Стоян Георгиев, който четири години е заемал асистентско място и след изтичането на този срок или трябва да бъде освободен, или да се яви за главен асистент. Това означава, че е имал най-много време за подготовка – близо половин година, а той демонстрира абсолютна неграмотност. В изпитната си работа е написал, че “нитратите се превръщат в нетрити” (вм. нитрити). Освен това в три изречения има допуснати 8 правописни грешки. Никой не му е забранявал да си види работата”, заяви проф. Красимир Иванов. И показа последната страница от теста, на който са видни и оценките на членовете на комисията.

Стоян Георгиев е завършил бакалаваръска степен по екология в Пловдивския университет и магистратура по биоразнообразие. Доктор е по ботаника.

Според зам.-ректора срещу университета се води негативна кампания не без участието на хора от академичните среди, и то в разгара на приема. Той не скри, че има недостиг на студенти, както в повечето вузове. И защити авторитета на висшето училище с факта, че според рейтинговата система Аграрният университет е с най-висока оценка сред извънстоличните и е получил бонус от 3.5 млн. лева от държавата. С тези средства ще се строи нов корпус.