„Инсталирали сме общо 31, които могат да работят и в присъствието на хора, досега нямаме заразезени с коронавирус“, казва директорът Димитър Стефанов

Антибактериални лампи за двойна дезинфекция с ултравиолетови лъчи пречистват въздуха в класните стаи, физкултурния салон и помещенията на администрацията на НУ „Климент Охридски“. Във всеки от 11-те учебни кабинета и в учителската стая и са монтирани по две. Припомняме, че UV лампите бяха препоръчани на учебните и детски заведения от Министерството на здравеопазването, съпроводено със становище от Националния център по заразни и паразитни болести. Лампата служи за обеззаразяване на въздуха и повърхностите.

„Решихме да поставим лампи от затворен тип, които монтирахме на тавана. Според протоколите за експлоатация те могат да работят до 30 минути, и то в присъствието на хора. Абсолютно безшумни са, така че не пречат на учебния процес. В междучасието ги спираме, за да отворим прозорците и вратите и да проветрим стаите“, обясни директорът Димитър Стефанов.

Той уточни, че поставявето на UV лампите не изключва дезинфекция на помещенията, напротив, те са още едно предпазно средство, което явно дава резултат, тъй като до момента в училището няма нито един случай на заразен с коронавирус ученик или учител. Лампи са монтирани и във физкултурния салон, тъй като предстоят зимни месеци и спортът навън не винаги ще е възможен.

„Имахме икономисани средства от заниманията по интереси и от храненето, затова направих запитване до министерството на образованието дали мога с тях да закупя съоръженията и получих разрешение“, поясни Стефанов. Целият му разход се равнява на 17 000 лева. „Ние сме начално училище, с малко кабинети, за нас е важно да останем възможно най-дълго в присъствено обучение“, добави директорът.

Родителите също настояват децата им да се обучават в клас и до момента няма нито едно подадено заявление за преминаване в онлайн режим.

Училището има строително разрешение за градеж на корпус в двора на школото, до който ще има топла връзка с основната сграда. Проектът е сред 11-те предложения, подадени от Община Пловдив до МОН по националната програма за изграждане, разширяване и дострояване на детски и учебни заведения, и очаква финансиране. Целта е децата да преминат на едносменен режим, тъй като към момента това е невъзможно с общо 11 класни стаи.