Допитването на МОН цели да събере мнения и предложения за оптимизирането им

Сложни ли са учебните програми по природни науки и математика и имат ли нужда от оптимизация. Това трябва да установи анкетно проучване сред преподавателите по „Човекът и природата“, биология, химия, физика и математика. Учителите, които преподават по влезлите в сила от няколко години нови програми за V, VI и VII клас трябва да направят оценка на сложоността на темите и да посочат кои теми и понятия затрудняват учениците и може да отпаднат.

Допитването на МОН е с цел да оценява работата на учителите, а да получи обратна връзка от тях за трудностите, които срещат в процеса на работа. Повод за анкетата са срещите на експерти с преподаватели по природни науки, които са изразили становище, че програмите трябва да бъдат олекотени, тъй като не се постигат очакваните резултати. Анкетите са анонимни. Всяко училище трябва да попълни по една за петте предмета, като по този начин се представи виждането на всички колеги, преподаващи в съответния клас.

Просветното министерство започна преглед на програмите, по които в момента учат децата от V, VI и VII клас, след което ще предложи варианти за олекотяването им. Причина за тази мярка са слабите резултати на седмокласниците на миналогодишното национално външно оценяване. Те бяха първият випуск, който започна да учи от V клас по изцяло нови програми и учебници, които са с по-леко съдържание, по-практически ориентирани и целящи усвояване на умения.