В допитването, проведено от синдикат „Образование”, 6% са готови на хибриден учебен процес, а 9 на сто няма да започнат работа, тъй като е рисково за здравето им

82% от учителите са за присъствено обучение от 15 септември. Това показва анкета в навечерието на новата учебна година, проведена от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. 13 на сто от участниците в допитването са за обучение в електронна среда, а 6% са съгласни на хибриден учебен процес, който съчетава редовните часове и обучението в електронна среда.

На въпрос дали са готови за хибриден формат, повече от половината анкетирани са отговорили категорично „не”, а 36% са споделили, че биха го направили, но ще им е трудно.

81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение при редовен учебен процес, макар на този етап да няма такава възможност в Закона за предучилищното и училищното образование. Тук правят изключение децата със здравословни проблеми. 15% от педагозите обаче са на мнение, че родителите трябва да избират, защото така е демократично.

На въпроса, дали смятат, че организирането на редовен учебен процес от 15 септември носи риск за здравето на учители и ученици, 67%  от преподавателите отговарят, че има известен риск. Според 9 на сто опасността е голяма и те няма да започнат работа. Но 23% вярват, че училището е сигурна среда.

По повод осигуряването на допълнителни плащания с цел финансиране на дейностите за превенция на Сovid -19, 89% категорично заявяват, че трябва да се заложат такива средства, а 9% са съгласни да ги дарят, ако получат бонус за това.

Във връзка с някои родителски предложения учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда, 85% от учителите са готови да протестират със законови средства, за да не допуснат да се случи. Само 12% са готови да работят над нормата, без заплащане, за да осигурят електронно обучение на своите ученици.

58% от учителите пък се обявяват против камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите, които се обучават в електронна среда в домашни условия, да ги виждат. Останалите 42% приемат този вариант.

„Позицията на Синдикат „Образование“ за началото на учебната година е непроменена и е за организация на редовен учебен процес с повишени мерки за сигурност. Рамката от правила, която изработва МОН, е на финалната права и всяко училище вече умува по аварийни планове при заразен ученик или служител. Работи се за превенция на конфликтните точки, при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции, във връзка с заложените учебни и проектни дейности”, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.