Като втори приоритет в системата преподавателите посочват намаляването на административната тежест, показва национално проучване на Синдикат „Образование“

Всеки втори учител намира професията за много стресираща и настоява за прекатегоризация или въвеждане на компенсаторни механизми в резултата на професионалното прегаряне.

Това показва организирано от Синдикат „Образование“ национално проучване, реализирано в 41 града, за установяване на трите най-важни приоритета в системата. Мнение са изразили 5011 преподаватели и директори.

„През последните две години дейността в онлайн режим, бързо сменящите се заповеди от Министерство на здравеопазването, часовете извън установеното работно време и отвъд свойствените за учителя задължения претовариха неимоверно колегите и за пореден път се поставя проблемът за необходимостта от образователни политики за съхранение на физическото и психическото му здраве“, коментира лидерът Юлиян Петров.

Синдикатът беше инициатор на реализираната вече Национална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти, а предложението сега е да се увеличават компенсаторните механизми.

Синдикатът е предложил ранното пенсиониране за учители и директори да става без да губят допълнителната добавка от Учителския пенсионен фонд.

Информацията от анкетата е официално представена пред МОН.

Намаляването на административната тежест и освобождаването на учителя от несвойствени задължения получава 49,6% важност като приоритет номер две за образователната система.

Въвеждането на оценки в начален етап с възможност за повтаряне на класа при неусвояване на образователния минимум от учениците е третият по важност приоритет, определен от 35% от анкетираните. На четвърто място е намаляване броя на учениците в паралелки и групи с цел повишаване на качеството. За този приоритет са гласували 29,5% от участниците. Петият приоритет събира 24,4%  от гласовете – минимум 6% от БВП за образование.

Едва 0,8 на сто от участниците в допитването посочват промяната на началото на учебната година като важна тема.

Утвърждаване на национални критерии за качество на образованието и адекватно финансиране за тяхното реализиране е посочено от 9,3% от анкетираните, а Стратегията за обхват и задържане на учениците в образователните институции е получила едва 2,2%.